Stenografický zápis 65. schůze, 17. května 2023


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radim Fiala
Ministryně obrany ČR Jana Černochová
Poslanec Radim Fiala
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jiří Kobza
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslankyně Lucie Šafránková
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Radek Rozvoral
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Vladimír Zlínský
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslankyně Marie Pošarová
Poslanec Oldřich Černý
Poslanec Radek Koten
Poslanec Zdeněk Kettner
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Marek Benda


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Martin Baxa


102. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

Poslanec Marek Výborný
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslankyně Eva Fialová
Poslankyně Lenka Dražilová
Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Patrik Nacher
Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Milan Feranec
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jan Berki
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Jan Berki
Poslankyně Berenika Peštová
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Michael Rataj
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Michael Rataj


103. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec David Štolpa
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Kuchař


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení

Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Karel Havlíček


112. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Marek Benda


113. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


114. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Karel Havlíček

(Jednání přerušeno v 13.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová


113. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


114. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení

Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Lacina
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslanec Jan Síla
Poslanec Karel Sládeček
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Ondřej Babka
Ministr kultury ČR Martin Baxa
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Radim Fiala
Ministr kultury ČR Martin Baxa
Poslanec Aleš Juchelka
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová

(Jednání bylo přerušeno od 16.40 do 16.45 hodin.)

Ministr kultury ČR Martin Baxa
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová
Poslanec Martin Kolovratník


112. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


10. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Senátor Roman Kraus
Poslanec Jan Kuchař
Poslanec Hubert Lang
Poslanec Ondřej Babka
Poslankyně Michaela Šebelová
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslanec Jan Kuchař
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Tom Philipp
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Karel Haas
Poslanec Jan Kuchař
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Karel Haas
Poslanec Jan Kuchař
Poslanec Jiří Mašek
Senátor Roman Kraus
Poslankyně Michaela Šebelová
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslanec Jan Kuchař
Poslanec Tom Philipp
Poslanec Milan Brázdil
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová

(Jednání skončilo v 17.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP