Stenografický zápis 50. schůze, 11. ledna 2023


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Martin Baxa
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Lacina
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Jan Berki
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Jan Berki
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Jan Berki
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Jan Berki
Poslanec Aleš Juchelka
Ministr kultury ČR Martin Baxa
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Ondřej Babka
Poslankyně Věra Adámková
Ministr kultury ČR Martin Baxa
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Igor Hendrych
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Jan Lacina
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Jan Lacina
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Nina Nováková
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Vladimír Zlínský
Poslanec Oldřich Černý
Poslankyně Milada Voborská
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Milada Voborská
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Jiří Kobza
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Tomio Okamura
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová
Poslanec Radim Fiala
Ministr kultury ČR Martin Baxa
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Jan Lacina
Poslanec Igor Hendrych
Poslanec Ondřej Babka


1. Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení

Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Aleš Dufek
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslanec Aleš Dufek
Poslanec Radek Vondráček


59. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Janulík
Poslankyně Věra Adámková
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslanec Karel Haas
Poslankyně Věra Adámková
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Poslanec Jan Kuchař
Poslanec Jan Síla
Senátor Roman Kraus
Poslanec Radek Vondráček


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Klára Kocmanová
Poslanec Stanislav Fridrich
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí ČR Marian Jurečka
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Ondřej Lochman
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kolovratník


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura


99. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


100. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu na uvolněné místo s funkčním obdobím do 8. července 2027

Poslanec Martin Kolovratník


101. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová

(Jednání skončilo ve 13.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP