Sněmovní tisk 532
Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Baxa, Jan Lacina, Klára Kocmanová, Pavel Svoboda, Jaroslava Pokorná Jermanová, Šimon Heller) předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2023.
Zástupce navrhovatele: Baxa M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 532/0 dne 11. 9. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0532.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 9. 2023. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2023 jako tisk 532/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 870/23, PID KORNCVPF3LW5.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 10. 2023 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Martin Hájek a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 11. 2023 na 82. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 811). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 18, usnesení č. 811).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 195 pod číslem 429/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální produkce, filmový průmysl, finanční pomoc

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)