Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS2018/0000603. 1. 2018Platnost zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
PS2018/0001104. 1. 2018Důvodová zpráva k zákonu o advokacii, Evidence advokátů
PS2018/0001456. 1. 2018Sněmovní tisk č. 566 - energetický zákon - prezenční listiny, předložené pozměňovací návrhy
PS2018/00024810. 1. 2018Poslanci za Prahu 5
PS2018/00041714. 1. 2018Kontakt na poslance
PS2018/00065218. 1. 2018Poslanecké kanceláře, asistenti poslanců
PS2018/00120930. 1. 2018Institut "chráněná informace" dle zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.
PS2018/0014785. 2. 2018Sněmovní tisk č. 304 (7. volební období) - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
PS2018/0014835. 2. 2018Audiovizuální záznam
PS2018/0015195. 2. 2018Podklady pro projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2018
PS2018/0015205. 2. 2018Podklady ze 74. a 76. schůze Ústavně právního výboru
PS2018/00180514. 2. 2018Legislativní proces
PS2018/00231722. 2. 2018Energetický zákon - sněmovní tisk č. 566 (5. volební období)
PS2018/00231922. 2. 2018Sněmovní tisk 568 - vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony (7. volební období)
PS2018/0025871. 3. 2018Požadavek týkající se vnitřních předpisů, seznamu vyplňovaných formulářů a publikací
PS2018/0029667. 3. 2018Pravidla oslovování
PS2018/0029987. 3. 2018Seznam hostů pozvaných na inauguraci prezidenta
PS2018/00310712. 3. 2018Volba člena Rady Českého rozhlasu
PS2018/00319013. 3. 2018Důvodová zpráva k zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
PS2018/00321813. 3. 2018Spotřeba elektrické energie v budovách Poslanecké sněmovny
PS2018/00395423. 3. 2018Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - sněmovní tisk 989 (7. volební období)
PS2018/00428829. 3. 2018Důvodová zpráva k zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
PS2018/0044754. 4. 2018Usnesení Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny ze 7. a 8. volebního období
PS2018/0044774. 4. 2018Platy a náhrady poslanců
PS2018/0044784. 4. 2018Telefonní poplatky
PS2018/0045776. 4. 2018Zápis z jednání Volebního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 27. 3. 2018
PS2018/00463610. 4. 2018Audiovizuální záznamy z Poslanecké sněmovny
PS2018/00674222. 5. 2018Poslanecká kancelář + náhrady
PS2018/00718125. 5. 2018Ochrana osobních údajů účastníků exkurze
PS2018/00714628. 5. 2018Žádost vztahující se k poslanci Mgr.Bc. Vítu Rakušanovi
PS2018/00692411. 6. 2018Spotřeba el.energie v bytech Nerudova ul.
PS2018/00792411. 6. 2018Sněmovní tisk 282 - vládní návrh zákona o bezpečnosti ČR
PS2018/00883726. 6. 2018Projednání výroční zprávy Vinařského fondu 2016,2017
PS2018/10001420. 7. 2018Sněmovní tisk 665/3
PS2018/0104367. 8. 2018Kopie peněžních deníků poslaneckých klubů za I. pololetí 2018
PS2018/01093328. 8. 2018Využívání služebního vozidla
PS20180127357. 10. 2018Dotaz týkající se ubytování poslance
PS20180127388. 10. 2018Kontakt na poslanecké kluby
PS201801313116. 10. 2018Zahraniční cesta do Ruské federace
PS201801326218. 10. 2018Asistent poslance
PS201801338922. 10. 2018Program návštěvy předsedy PSP v Ruské federaci
PS20180140751. 11. 2018Důvodová zpráva energetického zákona č. 458/2000Sb.
PS20180142304. 11. 2018Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ
PS20180143296. 11. 2018Klub personalistů o.s.p. Přístavní 24, 170 00 Praha 7
PS20180143306. 11. 2018Důvodové zprávy k zákonům č. 320/1919Sb. a č. 61/1955 Sb.
PS201801456111. 11. 2018Náhradník za poslance
PS201801468913. 11. 2018Plat poslance
PS20180159105. 12. 2018Vstup na seminář
PS201801668120. 12. 2018Online přenos schůzí PSP


Nedoručené odpovědi, rozhodnutí a sdělení
V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejněno v anonymizované podobě, originál k vyzvednutí v podatelně v úředních hodinách ve lhůtách dle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j.DatumVěc
PS20230022955 - 111. 1. 2024Výzva k upřesnění žádosti_§14 odst. 5 písm. b
PS20230022955 - 211. 1. 2024Výzva k doplnění žádosti_§14 odst. 5 písm. a
PS2023002315719. 1. 2024Odložení_KPR_identifikátor JID
PS2024000069129. 1. 2024106 - odmítnutí - listina z 1.12.2015
PS2024000078229. 1. 2024106 - odmítnutí hygienické potřeby
PS20240000691-II23. 4. 2024106 - druhé rozhodnutí (odmítnutí)ISP (příhlásit)