Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS2020/00069721. 1. 2020Pozměňovací návrh k zákonu č. 411-2005 Sb., §79b
PS2020/00103027. 1. 2020Cesta do Peru
PS2020/00108428. 1. 2020Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 36 odst.7
PS2020/0015643. 2. 2020Volby současných členů Dozorčí rady Vinařského fondu
PS202000017265. 2. 2020Zpráva o činnosti cenových orgánů za rok 2018
PS2020/00230613. 2. 2020Seznam poradců a asistentů předsedy a místopředsedů PSP
PS2020/00281421. 2. 2020Postavení ombudsmana
PS2020/00281921. 2. 2020Zvukový záznam ze schůze Výboru pro zdravotnictví
PS2020/0031682. 3. 2020Zápis z VVVKMT z 11.3.1998
PS2020/0036526. 3. 2020Zákoník práce - novelizace některých ustanovení
PS2020/00418416. 3. 2020Schválené zákony dle § 90 zákona č. 90/1995 Sb., - 8. volební období
PS202000471329. 3. 2020PÚZ Lipnice
PS202000472729. 3. 2020Vyplacené platy a náhrady poslankyně
PS20200048801. 4. 2020Práce v PSP v době pandemie
PS20200050366. 4. 2020Počet respirátorů v PSP
PS20200054439. 4. 2020Zahraniční cesty výboru pro životní prostředí - zprávy z cest
PS202000580017. 4. 2020Kontrola nad dodržováním vládního nařízení ve vězeňství
PS202000632123. 4. 2020Zahraniční cesty VŽP - k č.j. 5443/20
PS202000654229. 4. 2020Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 20.4.2020
PS202000761213. 5. 2020Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 13.5.2020
PS202000804919. 5. 2020Důvodová zpráva k zákonu č. 209/2020Sb.; 210/2020Sb.
PS202000808220. 5. 2020Změna insolvenčního zákona a exekučního řádu
PS202000826922. 5. 2020Tabulka návrhů zákonů
PS202000991912. 6. 2020Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 10.6.2020
PS202000999316. 6. 2020Zahraniční cesty výboru pro životní prostředí
PS202001055318. 6. 2020Zvukový záznam z jednání ÚPV z 10.6.2020
PS202001055418. 6. 2020Zvukový záznam z jednání VEZ z 18.6.2020
PS202001070120. 6. 2020Zápis z jednání ÚPV z 24. 1. 1996
PS202001098524. 6. 2020Sněmovní tisk č. 627 - 5. volební období
PS20200120028. 7. 2020Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 8.7.2020
PS2020012483, PS202001280416. 7. 2020Žádost o novelu Listiny základních práv a svobod
PS202001257917. 7. 2020Sněmovní tisk 220 - nominační zákon - projednání HV
PS202001267222. 7. 2020Medaile za zásluhu v oblasti bezpečnosti pro ing. Tan Trinha
PS202001271424. 7. 2020Seznam návrhů zákonů - §2 osdt. 2, zákona č. 300/2017Sb.
PS20200131495. 8. 2020Předložené ratifikační smlouvy - 8. volební období
PS202001334711. 8. 2020Listina základních práv a svobod
PS202001337813. 8. 2020Dokumenty k podáním ze dne 18.1.2020 - zaslané poslancům
PS202001363919. 8. 2020Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 19.8.2020
PS202001423729. 8. 2020Bezpečná dětská hřiště
PS20200144407. 9. 2020Zaslání sněmovního tisku 624 - pouze část
PS20200143728. 9. 2020Část důvodové zprávy k zákonu č. 82/1998 Sb.
PS20200146359. 9. 2020Záznam z jednání VVVKMT z 9. září 2020
PS202001485911. 9. 2020Důvodová zpráva k zákonu č. 58/1969 Sb.
PS202001543422. 9. 2020Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb.
PS202001548823. 9. 2020Žádost o zvukový záznam z jednání VVVKMT dne 23.9.2020
PS20200165347. 10. 2020Autor reprodukce obrazu v PSP
PS20200167368. 10. 2020Zákony schválené ve 3. čtení
PS202001682612. 10. 2020Důvodová zpráva k zákonu č. 167/2008 Sb.
PS202001783026. 10. 2020Stav projednávání sněmovního tisku 895 : novelizace trestního zákoníku
PS20200185815. 11. 2020Dohoda z grémia - omluvy poslanců
PS20200186498. 11. 2020Žádost o sněmovní tisk 288 z roku 2007 - zákoník práce
PS20200186469. 11. 2020Předložení návrhu zákona o zemském zřízení ČR
PS20200187249. 11. 2020Urgence odpovědi na DS zaslanou dne 28.2.2020 Zemědělskému výboru - pos. P. Bendlovi
PS202001994723. 11. 2020Vydávání členů PSP k trestnímu řízení
PS202002000623. 11. 2020Upouštění od výkonu zbytku trestu
PS202002179211. 12. 2020Stav legislativní nouze
PS202002187214. 12. 2020Žádost o zvukový záznam z jednání VVVKMT dne 9. prosince 2020
PS202002259022. 12. 2020Návrh kandidáta do Rady ČT - Spolek Všehrd


Nedoručené odpovědi, rozhodnutí a sdělení
V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejněno v anonymizované podobě, originál k vyzvednutí v podatelně v úředních hodinách ve lhůtách dle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j.DatumVěc
PS20230022955 - 111. 1. 2024Výzva k upřesnění žádosti_§14 odst. 5 písm. b
PS20230022955 - 211. 1. 2024Výzva k doplnění žádosti_§14 odst. 5 písm. a
PS2023002315719. 1. 2024Odložení_KPR_identifikátor JID
PS2024000069129. 1. 2024106 - odmítnutí - listina z 1.12.2015
PS2024000078229. 1. 2024106 - odmítnutí hygienické potřeby
PS20240000691-II23. 4. 2024106 - druhé rozhodnutí (odmítnutí)ISP (příhlásit)