Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS20220013581. 1. 2022Poslankyně Balaštíková - e-mailová adresa
PS20220000953. 1. 2022Výroční zpráva za rok 2020, jmenné seznamy poslanců a zaměstnanců
PS20220001344. 1. 2022Důvodová zpráva k zákonu č. 251/2016 Sb.
PS202200124719. 1. 2022Cesta předsedkyně PS na Slovensko
PS202200134620. 1. 2022Dotaz na pandemický zákon
PS202200141721. 1. 2022Dotaz na pandemický zákon - II.
PS202200143122. 1. 2022Dotaz na poslance
PS202200143422. 1. 2022Docházka poslanců
PS202200220228. 1. 2022Poslanec Farský - přítomnost pro občany k č.j.: 2022/1969
PS202200223728. 1. 2022Informace o noteboocích pro poslance a dalších náhradách
PS202200237330. 1. 2022Novela pandemického zákona
PS202200233831. 1. 2022Stav legislativní nouze
PS20220027642. 2. 2022Dotaz na poslance Brázdila
PS20220027652. 2. 2022Dotaz na poslance Janulíka
PS20220027662. 2. 2022Dotaz na poslankyni Schillerovou
PS20220027672. 2. 2022Dotaz na poslance Kučeru
PS20220027682. 2. 2022Dotaz na poslance Výborného
PS20220027712. 2. 2022Žádost o PN k tisku 127
PS20220029565. 2. 2022Vysvětlení existence poslaneckých klubů
PS20220030448. 2. 2022Posl. Ožanová - náhrady
PS202200333210. 2. 2022Poskytnutí informace proúčely zpracování diplomové práce
PS202200347414. 2. 2022PN k tisku 1067 + náklady Poslanecké sněmovny
PS202200367116. 2. 2022Cesta předsedkyně PS do Bruselu
PS202200373616. 2. 2022Kolik zaměstnanců píše stenoprotokoly při jednáních PS
PS202200472527. 2. 2022Prošetření vyřizování žádosti
PS20220050562. 3. 2022Hlasování o ukončení jednání PS dne 2.3.2022
PS20220054899. 3. 2022Žádost o e-maily všech poslanců PS
PS202200593814. 3. 2022Nájemní smlouvy KPS + spol. BeSTAN
PS202200637520. 3. 2022Žádost o informaci o zákonech
PS202200647922. 3. 2022Informace o pohřebnictví
PS202200679824. 3. 2022Přílohy k zápisu z 50. schůze výboru pro bezpečnost
PS202200689525. 3. 2022Náklady na cestu Tomáše Pekary do Dubaje
PS202200710128. 3. 2022Informace o smlouvých se společnostmi Nový hlas, Adved, 1.Pirátská a Top service management
PS202200743131. 3. 2022"YouTube kanál PSP ČR" a dostupnost záznamu schůzí
PS20220074281. 4. 2022Veřejná zakázka Personální a mzdový informační systém
PS20220075434. 4. 2022Nezveřejnění zápisu z 8. jednání výboru pro obranu z 29.3.2022
PS20220076154. 4. 2022Veřejné zagázky + gastronomie v PSP ČR
PS202200836712. 4. 2022Implementace - Směrnice EP a Rady (EU) 2019/771 z 20.5.2019
PS202200868817. 4. 2022Plat a náhrady předsedkyně PSP
PS202200877619. 4. 2022Spolupracovníci předsedkyně PSP
PS202200905825. 4. 2022Poradci předsedkyně PSP
PS202200918626. 4. 2022Vyvázání se ze smluv se státem
PS202200918826. 4. 2022Videozáznam a foto záznam z jednání PSP dne 24.2.2022 v 16.19 hodin
PS202200930427. 4. 2022Jmenný seznam poslanců, dokumenty, týkající se Ukrajiny
PS20220098395. 5. 2022Spolupráce s Kanceláří ČNR
PS20220100869. 5. 2022Video pro předsedkyni PSP, kdo pořídil a jeho cena, Dubaj1Ženíšek M. a jeho program
PS202201125726. 5. 2022PN k zákonu o silničním provozu - 2019
PS20220122917. 6. 2022Seznam výborů a podvýborů
PS20220122927. 6. 2022Jmenný seznam poslanců - vedení PSP
PS20220122937. 6. 2022Jmenný seznam poslanců
PS20220122948. 6. 2022Zaslání posledních 4 zpráv Veřejného ochránce práv
PS202201268715. 6. 2022Dražba darů předsedkyní Poslanecké sněmovny
PS202201277316. 6. 2022M3u odkazy pro živé streamy
PS202201297721. 6. 2022Údajné podání SK pro kontrolu GIBS
PS202201322022. 6. 2022Změna §11/1, písm.G zák.č. 549/91 Sb.
PS202201379930. 6. 2022Skupina přátel ČR-Albánie - odměna posl. M.Bendy
PS20220141628. 7. 2022Poslanecké náhrady
PS202201438212. 7. 2022Přehled spotřeby elektřiny v budovách PS
PS202201491722. 7. 2022Důvodová zpráva k zákonu č. 167/1998 Sb.
PS20000151951. 8. 2022K č.j.: PS2022/13220 změna zákona č. 549/1991 Sb.
PS20220153347. 8. 2022Autorství návrhů části zákona č. 301/2000 Sb. o jméně a příjmení za období 1970 - 2022
PS2022 1567016. 8. 2022Zápisy a zvukové záznamy z r. 2015 - 2017 - podvýbor pro sport
PS202201621529. 8. 2022Změna zákona č. 549/1991 Sb.
PS202201622529. 8. 2022Stanoviska prezidenta k vráceným zákonům
PS20220167516. 9. 2022Náhrady na ubytování - mpř. Mračková Vildumetzová
PS202201715713. 9. 2022Jména svolavatelů 37. schůze PS
PS202201716313. 9. 2022Doplnění dat v letácích
PS202201757321. 9. 2022Vydávání poslanců k trestnímu stíhání Poslaneckou sněmovnou
PS202201788528. 9. 2022Pozměňovací návrh k tisku 678 - novela zákona o odpadech
PS20220183013. 10. 2022Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky - rozpočtové opatření z r. 2018 až 2021
PS20220184006. 10. 2022Zápis z 3.schůze Podvýboru pro lékovou politiku z 5.10.2022
PS20220184357. 10. 2022Studie zadaná PI poslancem Flekem
PS202201882013. 10. 2022Zápis ze 4. schůze výboru pro dopravu - 6.10.22
PS202201882113. 10. 2022Podvýbor pro dopravu - 6.10.22
PS202201901615. 10. 2022Informace pro potřeby zpracování diplomové práce na FA ČVUT
PS202201901715. 10. 2022Dotaz na autora zákona č. 370/2017 Sb.
PS202201946824. 10. 2022Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky - rozpočtové opatření z r. 2018 až 2021 - souhrnné žádosti
PS202201979331. 10. 2022Poslanecké kluby
PS202201988231. 10. 2022Vysílání záznamů z jednání PSP a Senátu v ČT
PS20220199471. 11. 2022VZ "Podpora HCL Notes"
PS20220200192. 11. 2022Náhrady poslance Milana Wenzla
PS20220202823. 11. 2022Vysílání záznamů z jednání PSP a Senátu v ČT
PS20220206589. 11. 2022Hlasování paní poslankyně Válkové
PS202202079111. 11. 2022Trestní zákoník
PS202202124521. 11. 2022Předání do domovského státu z věznice
PS202202185730. 11. 2022Seznam poslanců - cesta do Kataru
PS20220218831. 12. 2022Jednání VB 19.4.2021 (53. schůze)
PS20220220825. 12. 2022Zvolení kancléře KPS
PS20220223938. 12. 2022Úplné znění důvodové zprávy k zák.č. 65/1965 Sb. zákoníku práce
PS20220224359. 12. 2022Audio-video záznamy z jednání PS
PS202202242812. 12. 2022Využití a ceny - Harrachov
PS202202249212. 12. 2022Vytápění v kancelářích poslanců


Nedoručené odpovědi, rozhodnutí a sdělení
V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejněno v anonymizované podobě, originál k vyzvednutí v podatelně v úředních hodinách ve lhůtách dle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j.DatumVěc
PS20230022955 - 111. 1. 2024Výzva k upřesnění žádosti_§14 odst. 5 písm. b
PS20230022955 - 211. 1. 2024Výzva k doplnění žádosti_§14 odst. 5 písm. a
PS2023002315719. 1. 2024Odložení_KPR_identifikátor JID
PS2024000069129. 1. 2024106 - odmítnutí - listina z 1.12.2015
PS2024000078229. 1. 2024106 - odmítnutí hygienické potřeby
PS20240000691-II23. 4. 2024106 - druhé rozhodnutí (odmítnutí)ISP (příhlásit)