Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS202300045610. 1. 2023Přítomnost posl. Babiše na jednáních PSP
PS202300089616. 1. 2023Trestní zákoník + důvodová zpráva
PS202300130623. 1. 2023Audio-video záznam ze 7. schůze PSP (26.10.-9.11.2010)
PS202300192531. 1. 2023Administrativa PSP
PS20230024907. 2. 2023Výbor/podvýbor pro vězeňství
PS202300276110. 2. 2023Seznam všech poslanců PSP ČR
PS202300288713. 2. 2023Rozpor mezi stenozáznamem a záznamem o hlasování
PS202300350422. 2. 2023Legislativní stav nouze
PS202300363324. 2. 2023Zpřístupnění hradu veřejnosti - inaugurace prezidenta
PS20230043467. 3. 2023Rozpočty a poslanecké náhrady r- 2018 až 2020, zahraniční cesty 2022
PS202300492115. 3. 2023Pronájem vládní vily
PS202300520020. 3. 2023Hlasování - důvěra vládě, apod.
PS202300545123. 3. 2023Rezignace člena Rady ČRo
PS202300583529. 3. 2023Adresa - posl. Schillerová
PS20230061383. 4. 2023Zahraniční cesty předsedkyně PSP
PS202300652610. 4. 2023Plat posl. MUDr. Svobody Bohuslava, CSc.
PS202300689414. 4. 2023Zprávy o opatřeních ve stavu pandemické pohotovosti
PS202300730820. 4. 2023Výkon státní moci - podnět
PS202300745722. 4. 2023Konání semináře "Úmluv o právech dítěte"
PS202300761225. 4. 2023Doručení DS poslanci Ing. V. Královi
PS20230078351. 5. 2023Seznam zahraničních cest - rok 2021 až 2023
PS202300843110. 5. 2023Návrh trestního řádu
PS202300974930. 5. 2023Návrh vládního zákona "úsporný balíček" + legalizace konopí
PS20230101362. 6. 2023Provozní náklady na PÚZ Harrachov
PS20230102075. 6. 2023Platy konzultantů PPS - 2.
PS202301073610. 6. 2023Zahraniční cesty pracovníků Poslanecké sněmovny
PS202301100714. 6. 2023K č.j. 10736/23 - doplnění žádosti o informace
PS20230122452. 7. 2023Důvodová zpráva k původnímu znění zákona č. 111/1998 Sb.
PS20230124588. 7. 2023Kopie žádosti - jmen požadující svolání 71. schůze PS
PS202301269111. 7. 2023Totožné s č.j. PS2023012458
PS202301275012. 7. 2023Smlouvy + plat asistentky
PS202301287713. 7. 2023Důvodová zpráva k zák.č.: 20/1975
PS20230012750-125. 7. 2023Poskytování asistentských služeb - smlouva, náhrada
PS202301356727. 7. 2023Výkon státní moci - podnět - urgence k č.j.: PS2023/7308
PS20230137231. 8. 2023Kopie peněžních deníků všech PK za rok 2022
PS202301423415. 8. 2023Znění čl.8 odst.3 ústavního zákona "Listina základních práv a svobod"
PS202301423515. 8. 2023Znění čl.8 odst.3 ústavního zákona "Listina základních práv a svobod"
PS202301423815. 8. 2023Znění čl.8 odst.3 ústavního zákona "Listina základních práv a svobod"
PS202301423915. 8. 2023Znění čl.8 odst.3 ústavního zákona "Listina základních práv a svobod"
PS202301428716. 8. 2023Pracovní cesta - Francie 18.-19.10.2018
PS2023001450223. 8. 2023Pracovní cesty poslanců - 2022, 2023
PS20230155807. 9. 2023Trestní zákoník
PS2023001597215. 9. 2023Účast poslanců na schůzích PS – 9.10.2021-7.9.2023
PS2023001618019. 9. 2023Zařazení mezinárodních smluv na program ORGV dne 27.9.2023
PS2023001618819. 9. 2023Předání dopisu do podatelny PSP, seznam pracovníků
PS2023001621620. 9. 2023Projednávání sněmovního tisku 491
PS2023001626120. 9. 2023Zápis, zvukový záznam a usnesení z 22. schůze zahraničního výboru – 13. 7. 2023
PS2023001626420. 9. 2023Zpráva o peticích, zvukových záznamech a usnesení z 25. schůze petičního výboru - 19.9.2023
PS202300168811. 10. 2023Návrh zákona o financování sociálního pedagoga
PS2023001792716. 10. 2023Žádost o zaslání novely trestního řádu
PS2023001863025. 10. 2023Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poslankyně
PS2023001888230. 10. 2023Zápis a záznam z jednání Výboru pro obranu
PS202300196893. 11. 2023Navržené a přijaté novelizace zákona o výkonu trestu
PS202300195006. 11. 2023Plat poslankyně
PS202300195016. 11. 2023Cesta předsedkyně PS na Tchaj-wan
PS202300195596. 11. 2023Financování Poslanecké sněmovny, petice
PS202300198638. 11. 2023Financování Krymské platformy
PS2023002054216. 11. 2023Usnesení PS k nařízení EP a Rady EU
PS2023002081723. 11. 2023Pověřenec pro ochranu osobních údajů v PS
PS202300220898. 12. 2023Náklady na zahraniční cesty předsedkyně PS
PS2023002291120. 12. 2023Jednání výkonného výboru TOP 09 v PSP
PS2024000003729. 12. 2023Účinnost novely trestního zákoníku, důvodová zpráva


Nedoručené odpovědi, rozhodnutí a sdělení
V souladu s příslušnými právními předpisy zveřejněno v anonymizované podobě, originál k vyzvednutí v podatelně v úředních hodinách ve lhůtách dle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j.DatumVěc
PS20230022955 - 111. 1. 2024Výzva k upřesnění žádosti_§14 odst. 5 písm. b
PS20230022955 - 211. 1. 2024Výzva k doplnění žádosti_§14 odst. 5 písm. a
PS2023002315719. 1. 2024Odložení_KPR_identifikátor JID
PS2024000069129. 1. 2024106 - odmítnutí - listina z 1.12.2015
PS2024000078229. 1. 2024106 - odmítnutí hygienické potřeby
PS20240000691-II23. 4. 2024106 - druhé rozhodnutí (odmítnutí)ISP (příhlásit)