Kontakty

Bc. Jitka Pospíšilová
tajemník organizačního výboru
tel.: +420  257 174 114
e-mail: PospisilovaJ@psp.cz

Jitka Kratochvílová
sekretariát organizačního výboru
tel: +420  257 174 102
e-mail: KratochvilovaJ@psp.cz
ISP (příhlásit)