Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 59 (26. června 2024)
č. 58 (13. června 2024)

další

Usnesení

č. 286k návrhu termínu a pořadu 59. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (13. června 2024)
č. 285k návrhu na rozhodnutí o vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců a o přijetí zahraničních návštěv v Poslanecké sněmovně (13. června 2024)
č. 284k návrhu termínu a pořadu 108. schůze Poslanecké sněmovny /od 25. června 2024/ (13. června 2024)
č. 283k návrhu na přikázání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů výborům Poslanecké sněmovny a k zařazení zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (13. června 2024)
č. 282k návrhu na zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv vyžadujících souhlas Parlamentu a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (13. června 2024)

další


Navigace sekce Organizační výborISP (příhlásit)