Usnesení VSR

č. 1Volba ověřovatelů výboru (25. listopadu 2021) 
č. 2Volba členů volební komise (25. listopadu 2021) 
č. 3Volba předsedy výboru (25. listopadu 2021) 
č. 4Volba místopředsedů výboru (25. listopadu 2021) 
č. 5Zřízení podvýborů (27. ledna 2022) 
č. 6Volba předsedů podvýborů (27. ledna 2022) 
č. 7k žádosti obce Miličín (27. ledna 2022) 
č. 8Rezignace a volba předsedy výboru (27. ledna 2022) 
č. 9Volba předsedy výboru (27. ledna 2022) 
č. 10k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022: rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti - vazby na státní rozpočet (sněmovní tisk 144, sešit G) (24. února 2022) 
č. 11k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022: kapitola č. 314 - Ministerstvo vnitra - část správní (24. února 2022) 
č. 12k výroční zprávě a účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2018, sněmovní tisk 140 (24. února 2022) 
č. 13k výroční zprávě a účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2019, sněmovní tisk 141 (24. února 2022) 
č. 14k výroční zprávě a účetní závěrce Státního fondu podpory investic za rok 2020, sněmovní tisk 136 (24. února 2022) 
č. 15k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022: kapitola č. 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj (24. února 2022) 
č. 16k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022: kapitola č. 363 - Nejvyšší stavební úřad (24. února 2022) 
č. 17k volbě členů podvýborů výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (24. února 2022) 
č. 18k soutěži Komunální projekt roku (24. února 2022) 
č. 19k účasti členů výboru na konferenci ISSS 2022 (24. února 2022) 
č. 20k návrhu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024, sněmovní tisk 159 (2. března 2022) 

12345>>
ISP (příhlásit)