Přijetí zahraničních návštěv

Moldavsko 21. 11. 2023 Přijetí moldavské delegace (23. 11. 2023)
Delegace zemědělského výboru ve složení: Petr Bendl, místopředseda výboru a Jaroslav Faltýnek, místopředseda výboru, přjala delegaci Výboru pro zemědělství a potravinářství Parlamentu Moldavské republiky vedenou panem Alexandrem Trubcou, předsedou výboru.

Předmětem jednání bylo představení systému zemědělství obou zemí.  Byl deklarován všeobecný zájem na rozvíjení vzájemných vztahů a obchodní spolupráce. Zvláštní pozornost byla věnována spolupráci České republiky a Moldavské republiky na jejím integračním procesu do Evropské unie. Moldavským partnerům byly předány naše zkušenosti s přístupem k předvstupním fondům Evropské unie. Diskuze se taktéž vedla o procesu harmonizace legislativy Moldavska s unijní legislativou, především pak v oblastech zemědělství a venkova, potravinové bezpečnosti a rybářství. Moldavská republika je stejně jako Česká republika vnitrostátní zemí orientovanou na sladkovodní rybolov. V této souvislosti česká delegace seznámila moldavský výbor se systémem dotačních podpor směřovaných jak do odvětví produkčního, tak i do odvětví sportovního rybolovu. Moldavští kolegové se zájmem přijali poskytnuté informace v této věci.
21. 11. 2023 Přijetí moldavské delegace (23. 11. 2023)
21. 11. 2023 Přijetí moldavské delegace (23. 11. 2023)
21. 11. 2023 Přijetí moldavské delegace (23. 11. 2023)
21. 11. 2023 Přijetí moldavské delegace (23. 11. 2023)
21. 11. 2023 Přijetí moldavské delegace (23. 11. 2023)

Navigace sekce Zemědělský výborISP (příhlásit)