Zahraniční cesty

Maroko Ve dnech 21. - 25. 4. 2024 navštívili zástupci zemědělského výboru PSP ČR Marocké království (3. 5. 2024)
Delegace zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vedená první místopředsedkyní PSP ČR paní Věrou Kovářovou uskutečnila ve dnech 21. 4. – 25. 4. 2024 pracovní cestu do Marockého království.

V průběhu této návštěvy se členové delegace setkali se zástupci Ministerstva zahraničních věcí, kterým představili možnost uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti zemědělství. Dále též jednali s marockým ministrem zemědělství o možnosti prohloubení vzájemného agrárního obchodu mezi Marokem a Českou republikou a prezentovali přednosti českého zemědělství a průmyslu.

Proběhlo též přijetí ředitelem Národního zemědělského výzkumného institutu INRA, jehož předmětem byla výměna zkušeností s precizním zemědělstvím, navázání případné spolupráce v oblasti vodohospodářství a nakládání s vodou a dále též dohoda na vzájemné spolupráci vědeckých institucí.

Součástí programu bylo též přijetí předsedy obou parlamentních komor a členy partnerského výboru Sněmovny reprezentantů Parlamentu Marockého království, se kterými proběhla diskuze o možnostech vývozu českého obilí, případně zemědělské techniky do Maroka. Samostatným bodem jednání byl apel na dokončení ratifikačního procesu Smlouvy o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Marockým královstvím, která by umožnila ustavení a zahájení práce smíšené mezivládní skupiny.
Ve dnech 21. - 25. 4. 2024 navštívili zástupci zemědělského výboru PSP ČR Marocké království (3. 5. 2024)
Ve dnech 21. - 25. 4. 2024 navštívili zástupci zemědělského výboru PSP ČR Marocké království (3. 5. 2024)
Ve dnech 21. - 25. 4. 2024 navštívili zástupci zemědělského výboru PSP ČR Marocké království (3. 5. 2024)
Ve dnech 21. - 25. 4. 2024 navštívili zástupci zemědělského výboru PSP ČR Marocké království (3. 5. 2024)
Ve dnech 21. - 25. 4. 2024 navštívili zástupci zemědělského výboru PSP ČR Marocké království (3. 5. 2024)

Navigace sekce Zemědělský výborISP (příhlásit)