Usnesení VB

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro bezpečnost (24. listopadu 2021) 
č. 2k volbě předsedy výboru pro bezpečnost (24. listopadu 2021) 
č. 3k volbě místopředsedů výboru pro bezpečnost (24. listopadu 2021) 
č. 4ke zřízení podvýborů výboru pro bezpečnost a ke stanovení maximálního počtu jejich členů (14. prosince 2021) 
č. 5k volbě předsedů podvýborů výboru pro bezpečnost (15. prosince 2021) 
č. 6k termínu a pořadu příští schůze výboru (15. prosince 2021) 
č. 7k Informaci NBÚ k vybraným ustanovením zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (20. ledna 2022) 
č. 8k NÚKIB - kybernetická a informační bezpečnost v praxi (20. ledna 2022) 
č. 9k obsazení podvýborů zřízených výborem pro bezpečnost (20. ledna 2022) 
č. 10k termínu a pořadu příští schůze výboru (20. ledna 2022) 
č. 11k informaci ředitele Bezpečnostní informační služby (20. ledna 2022) 
č. 12k doplnění obsazení podvýborů zřízených výborem pro bezpečnost (3. února 2022) 
č. 13k projednání návrhu na jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby plk. Ing. Michala Koudelky (3. února 2022) 
č. 14k Nakládání s utajovanými informacemi v Kanceláři prezidenta republiky (3. února 2022) 
č. 15k Reorganizaci útvarů SKPV Policie České republiky (3. února 2022) 
č. 16k Analýze odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2020 (3. února 2022) 
č. 17Ke Zprávě o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2020 /sněmovní tisk č. 20/ (3. února 2022) 
č. 18k termínu a pořadu příští schůze výboru (3. února 2022) 
č. 19k Návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2022 - kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (24. února 2022) 
č. 20k Návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2022 - kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů (24. února 2022) 

12345>>
ISP (příhlásit)