Časté dotazy

Kdo může být poslancem?

(parlamentní volby, ústava, volební právo, jak se volí předseda)

Jak se mohu stát poslancem?
Jak probíhají parlamentní volby?
Jak se volí předseda Poslanecké sněmovny?

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jeden z nejvyšších ústavních činitelů ČR, je zvolený ze členů Poslanecké sněmovny na první ustavující schůzi po parlamentních volbách. Odvolat předsedu Sněmovny lze jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců.

Mezi jeho hlavní úkoly patří zastupování Poslanecké sněmovny navenek, její řízení a předsedání jejím schůzím. Předseda Sněmovny dále:

  • svolává, zahajuje a ukončuje schůze Sněmovny a společné schůze Sněmovny a Senátu
  • podepisuje zákony a usnesení Sněmovny, popřípadě jiné listiny vydávané Sněmovnou
  • navrhuje prezidentu republiky jmenování předsedy vlády podle čl. 68 odst. 4 věta druhá Ústavy
  • postupuje Senátu návrh zákona a návrh mezinárodní smlouvy vyžadující souhlas Parlamentu, s nímž Sněmovna vyslovila souhlas
  • postupuje prezidentu republiky a předsedovi vlády k podpisu přijaté zákony
  • povolává náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát a vydává mu osvědčení, že se stal poslancem
  • přijímá slib členů Nejvyššího kontrolního úřadu
  • stanovuje obec městysem nebo městem (po vyjádření vlády)
  • uděluje právo užívat obecní symboly – znak nebo vlajku – obcím, městysům a městům České republiky
  • dává souhlas, aby byl odevzdán soudu zadržený poslanec, který byl dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté

Předseda Sněmovny plní i další úkoly stanovené zákonem nebo úkoly, jimiž ho Sněmovna pověří.

Předseda Poslanecké sněmovny disponuje jedním ze sedmi klíčů od dveří do Korunní komory v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

Jak probíhá volba předsedy Poslanecké sněmovny?
Co znamená, když nastupuje náhradník za poslance?

Projednávání zákonů, interpelací, záznam průběhu i přenos schůzí, aktuální dění

(jak probíhá jednání, harmonogram, týdenní cyklus, stenoprotokoly, přenosy, hlasování)

Jak se projednávají návrhy zákonů?
Mohu najít text návrhu zákona, který se právě projednává?
Mohu najít zápis o projednání nějakého zákona?
Dozvím se, jak poslanci hlasovali o přijetí konkrétního zákona?
Jaký je rozdíl mezi platností a účinností zákona?
Co jsou interpelace a jakým způsobem probíhají?
Jak se dozvím, kdy jedná Poslanecká sněmovna?
Jaký je rozpočet Poslanecké sněmovny?

Poslanci – kontakty, mandát, imunita, platy, návštěvy

(jak najdu svého poslance, poslanecké kanceláře, hlasování)

Kdy vzniká mandát poslance?
Kdy zaniká mandát poslance?
Co je to poslanecká imunita?
Jak hlasoval konkrétní poslanec?
Kde najdu životopisy poslanců?
Jsem zOstravy/Prahy 8/Chebu apod., jak najdu svého poslance?
Rád(a) bych poslal(a) e-mail všem poslancům.
Rád(a) bych napsal(a) poslanci e-mail, popř. jej navštívil(a).
Sleduji občas televizní přenosy a ráda bych věděla, na jakém místě ve Sněmovně sedí někteří konkrétní poslanci?
Jaký mají poslanci plat?

Výbory, podvýbory, komise, kluby

(členění Sněmovny, jak se ustavují výbory, jak se volí předsedové výborů)

Kolik má Sněmovna výborů a proč má právě ty, které má?
Jak se volí předseda výboru?
Kde mohu vyhledat usnesení výborů Poslanecké sněmovny?
Kde mohu vyhledat informace kvyšetřovacím komisím Poslanecké sněmovny?

Co dělají poslanci, když Sněmovna nejedná?

(zahraniční cesty, semináře, veřejná slyšení, petice, výstavy, tiskové konference, poslanecké dny)

Vříjnu 2018 jednala Sněmovna pouze osm dní. Co dělali poslanci ve zbylém čase?
Jaké jsou zahraniční cesty poslanců, delegací a orgánů Poslanecké sněmovny?
Dostal(a) jsem pozvánku na vernisáž výstavy do Poslanecké sněmovny. Je to obvyklé?
Mohu navštívit sněmovní kapli?
Poslanecké návštěvní dny.

Chcete se přijít podívat do Sněmovny? Prohlédnout si slavné historické prostory nebo sledovat jednání?

(virtuální prohlídka, dny otevřených dveří, informační středisko)

Mohu sledovat živý přenos jednání Poslanecké sněmovny?
Jak mohu navštívit Sněmovnu?
Je možné přijít se podívat na jednání Poslanecké sněmovny? Kdy jsou jednání přístupná veřejnosti?ISP (příhlásit)