Časté dotazy

Kdo může být poslancem?

(parlamentní volby, ústava, volební právo, jak se volí předseda)

Jak se mohu stát poslancem?
Jak probíhají parlamentní volby?
Jak se volí předseda Poslanecké sněmovny?
Jak probíhá volba předsedy Poslanecké sněmovny?
Co znamená, když nastupuje náhradník za poslance?

Projednávání zákonů, interpelací, záznam průběhu i přenos schůzí, aktuální dění

(jak probíhá jednání, harmonogram, týdenní cyklus, stenoprotokoly, přenosy, hlasování)

Jak se projednávají návrhy zákonů?
Mohu najít text návrhu zákona, který se právě projednává?
Mohu najít zápis o projednání nějakého zákona?
Dozvím se, jak poslanci hlasovali o přijetí konkrétního zákona?
Jaký je rozdíl mezi platností a účinností zákona?
Co jsou interpelace a jakým způsobem probíhají?
Jak se dozvím, kdy jedná Poslanecká sněmovna?
Jaký je rozpočet Poslanecké sněmovny?

Poslanci – kontakty, mandát, imunita, platy, návštěvy

(jak najdu svého poslance, poslanecké kanceláře, hlasování)

Kdy vzniká mandát poslance?
Kdy zaniká mandát poslance?
Co je to poslanecká imunita?
Jak hlasoval konkrétní poslanec?
Kde najdu životopisy poslanců?
Jsem zOstravy/Prahy 8/Chebu apod., jak najdu svého poslance?
Rád(a) bych poslal(a) e-mail všem poslancům.
Rád(a) bych napsal(a) poslanci e-mail, popř. jej navštívil(a).
Sleduji občas televizní přenosy a ráda bych věděla, na jakém místě ve Sněmovně sedí někteří konkrétní poslanci?
Jaký mají poslanci plat?

Výbory, podvýbory, komise, kluby

(členění Sněmovny, jak se ustavují výbory, jak se volí předsedové výborů)

Kolik má Sněmovna výborů a proč má právě ty, které má?
Jak se volí předseda výboru?
Kde mohu vyhledat usnesení výborů Poslanecké sněmovny?
Kde mohu vyhledat informace kvyšetřovacím komisím Poslanecké sněmovny?

Co dělají poslanci, když Sněmovna nejedná?

(zahraniční cesty, semináře, veřejná slyšení, petice, výstavy, tiskové konference, poslanecké dny)

Vříjnu 2018 jednala Sněmovna pouze osm dní. Co dělali poslanci ve zbylém čase?
Jaké jsou zahraniční cesty poslanců, delegací a orgánů Poslanecké sněmovny?

O přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců rozhoduje organizační výbor Poslanecké sněmovny svými usneseními. Jednání organizačního výboru jsou ze zákona neveřejná, nicméně přijatá usnesení, stejně jako další informace a dokumenty, jsou dostupné na této stránce.

Orgány Poslanecké sněmovny a její funkcionáři působí na poli vzájemných kontaktů parlamentních sborů (tzv. parlamentní diplomacie). Ty slouží k projednávání zásadních mezinárodně-politických záležitostí. Kromě dvoustranných vztahů jsou mimořádně důležité mnohostranné kontakty na poli meziparlamentních shromáždění. Veškeré aktuální informace o zahraničních cestách jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Poslanecké sněmovny v rámci týdenního programu.

Poslanecká sněmovna vysílá do zahraničí tři hlavní skupiny delegací:

  • V prvé řadě jsou to oficiální cesty předsedy Poslanecké sněmovny, kterého v některých případech doprovází delegace, v níž mají zastoupení ostatní parlamentní strany.
  • Dalším typem cest, a zároveň nejčastějším, jsou pracovní cesty na zasedání meziparlamentních organizací, jichž je Česká republika členem: Parlamentní shromáždění NATO, Parlamentní shromáždění Rady Evropy, Meziparlamentní unie, Parlamentní shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě či Středoevropská iniciativa. Všechny tyto jmenované instituce mají podobnou strukturu jako národní parlamenty – mají plenární zasedání, výbory a komise a jejich členy jsou poslanci či senátoři ze všech členských zemí, dokonce často i ze zemí, které na své členství jako pozorovatelé teprve čekají.
    Všechny mají 2x až 4x do roka plenární zasedání, kromě toho pořádají odborné konference a především zasedání specializovaných výborů v různých členských zemích s vlastní periodicitou. K významným aktivitám PS OBSE patří například vysílání pozorovatelských misí na volby zejména do transformujících se zemí.
    Podrobnosti o zahraničních aktivitách v rámci meziparlamentních organizací najdete v tomto informačním materiálu.
  • Během roku probíhají také reciproční cesty delegací jednotlivých sněmovních výborů, kdy poslanci jednají se členy partnerských výborů zahraničních parlamentů o zkušenostech z tvorby a uplatňování legislativy v konkrétních resortech, které mají na starosti. Součástí programu těchto delegací bývá také setkání s předsedy parlamentů a jednání s představiteli vlád či jednotlivých ministerstev a nezřídka i návštěva regionů, které jsou v dané zemi pro zvolenou problematiku něčím důležité. S obdobnými záměry pak přijíždějí parlamentní výbory z jiných zemí na návštěvu České republiky.
Dostal(a) jsem pozvánku na vernisáž výstavy do Poslanecké sněmovny. Je to obvyklé?
Mohu navštívit sněmovní kapli?
Poslanecké návštěvní dny.

Chcete se přijít podívat do Sněmovny? Prohlédnout si slavné historické prostory nebo sledovat jednání?

(virtuální prohlídka, dny otevřených dveří, informační středisko)

Mohu sledovat živý přenos jednání Poslanecké sněmovny?
Jak mohu navštívit Sněmovnu?
Je možné přijít se podívat na jednání Poslanecké sněmovny? Kdy jsou jednání přístupná veřejnosti?ISP (příhlásit)