Usnesení VK

ustavující (2. listopadu 2021) 
č. 1k ustavení volební komise pro tajnou volbu předsedy volební komise (3. listopadu 2021) 
č. 2k návrhu na volbu předsedy volební komise (3. listopadu 2021) 
č. 3k návrhu na volbu místopředsedy volební komise (3. listopadu 2021) 
č. 4k návrhu na volbu ověřovatelů volební komise (3. listopadu 2021) 
č. 5k návrhu na vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny (3. listopadu 2021) 
č. 6K návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru (8. listopadu 2021) 
č. 7K návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (8. listopadu 2021) 
č. 8K návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny (8. listopadu 2021) 
č. 9K návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny (8. listopadu 2021) 
č. 10K návrhu na vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny (8. listopadu 2021) 
č. 11Ke stanovisku legislativního odboru Poslanecké sněmovny k článku 32 Ústavy České republiky v souvislosti s nominací respektive volbou člena vlády (10. listopadu 2021) 
č. 12K návrhu na prodloužení vyhlášené lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny a k návrhu na vyhlášení lhůty na podávání návrhů na místopředsedu Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2021) 
č. 13K návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (22. listopadu 2021) 
č. 14K návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (22. listopadu 2021) 
č. 15K návrhu na volbu člena Národní rozpočtové rady (22. listopadu 2021) 
č. 16K návrhu na vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (22. listopadu 2021) 
č. 17K návrhu na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2021) 
č. 18K návrhu na ustavení kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny zřizovaných podle zvláštních předpisů (24. listopadu 2021) 
č. 19K návrhu na volbu poslanců a poslankyň do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (24. listopadu 2021) 

12345>>


Navigace sekce Volební komiseISP (příhlásit)