Sněmovní tisk 542
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Zlínského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 15. 9. 2023.
Zástupce navrhovatele: Holiš R.,Stržínek R.,Blaha S..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 542/0 dne 18. 9. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0542.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2023. Vláda zaslala stanovisko 23. 10. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 10. 2023 jako tisk 542/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 894/23, PID ALBSCVVAQYAN.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 2. 11. 2023.Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, místní daň, regionální finance, regionální rozvoj, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)542/0


ISP (příhlásit)