Sněmovní tisky
Mgr. Martina Ochodnická - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeny 4 tisky.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 321/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2023 Sb.
 504/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona Odesíláno do Senátu
 585/0 Novela z. o státním občanství ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 680/0 N.z., kt. se mění někt. zák. v oblasti veřej.zdrav.pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)


ISP (příhlásit)