(11.30 hodin)
(pokračuje Oldřich Černý)

Nesouhlasím totiž se zpolitizováním veřejnoprávních médií, kdy třetinu členů Rady České televize a Českého rozhlasu má volit Senát, který má velmi malou důvěru veřejnosti. Čeští občané Senátu nedůvěřují a v každých senátních volbách to dokazují tím, že zkrátka volit nechodí. A ani v těch posledních tomu nebylo jinak. A vy chcete dát kontrolu nad částí těchto rad veřejnoprávních médií instituci, která drtivou většinu našich občanů vůbec nezajímá? Tedy třetinová část radních by podle tohoto návrhu zákona měla být volena těmi, které volila jen velmi malá část občanů. S tímto návrhem proto zásadně nesouhlasím.

Zároveň se podivuji i nad vládním návrhem zvýšit počet členů Rady České televize z patnácti na osmnáct. Proč? Proč? Vždyť to budou další zbytečné výdaje a peníze navíc. To patnáct lidí nestačí zastat práci Rady České televize? To máte nějakou novou agendu, kterou tato rada bude vykonávat? Je totiž očividné, že tím chcete získat v radě okamžitou většinu, abyste mohli politicky ovlivňovat to, jak Česká televize funguje, abyste mohli ovládnout zpravodajství a publicistiku. Obávám se, že záměrem je zničení nezávislosti veřejnoprávní České televize. Stačila nám ta veřejná šaráda v prezidentské debatě na České televizi a toto je předzvěstí, že to bude ještě horší. Volbou těchto tří nových členů Rady České televize, kteří pochopitelně vzejdou z řad vaší vládní pětikoalice, se dostaneme do situace, že vaši zástupci budou mít v této radě většinu. No a co je tady letos jedním z nejdůležitějších bodů jednání rady? To už tady několikráte padlo: přece volba nového generálního ředitele. Ta volba se uskuteční za několik měsíců a je zřejmé, že si s pomocí těchto nových radních chcete tuto volbu opravdu pohlídat. Proto s projednáním tohoto zákona tak pospícháte.

Slyšeli jsme, že to tak není. Dobře, pokud to tak tedy opravdu není, pokud skutečně jako pětikoalice ovlivnit volbu nového generálního ředitele České televize nechcete, pojďme trochu zpomalit. Můžeme nejprve v souvislosti s Českou televizí projednat například stále neprojednané výroční zprávy o činnosti České televize a výroční zprávy o hospodaření České televize za roky 2018, 2019, 2020 a 2021 a dále pak mnoho potřebných zákonů vzhledem k současné kritické situaci v České republice - energie, léky, zdravotnictví, sociální problémy. Mohl bych dlouho pokračovat, ale nebudu. Pro občany jsou toto ty priority. Pojďme nejprve uzavřít minulost, řešit současnost a pak se bavme o tom, co budeme dělat do budoucna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Máme zde jednu faktickou poznámku, a to paní poslankyně Voborské. Máte slovo.

 

Poslankyně Milada Voborská: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já jsem právě zpravodajem zpráv Rady ČT, tak bych ráda jenom uvedla, že ve všech se konstatuje, že Česká televize naplňuje zákon o České televizi tak, jak má být, že svými pořady vytváří orientační bod pro všechny členy společnosti, podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství, že vytváří a strukturuje programová schémata a programy, které mohou zaujmout širokou veřejnost, že rozšiřuje divácký výběr tím, že poskytuje nabídku programových služeb, jež komerční vysílatelé normálně neposkytují, že si je vědoma, že jednotlivé divácké skupiny vzájemně se odlišují svým kulturním, uměleckým cítěním, žánry i uměleckými směry, které upřednostňují, že povinností České televize je uspokojit pokud možno celé spektrum diváckých skupin, že Česká televize respektuje individuální a skupinové rozdíly ve vkusu televizního publika, zohledňuje pluralitu diváckých očekávání tak, aby různými pořady, včetně řešení jejich aranžmá, uspokojila různé divácké skupiny. Provozovatel vysílání je ze zákona povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví nebo sociální původ. Všechny tyto zprávy jsou doporučeny ke schválení, takže já bych ráda se zastala České televize, která podle mého názoru splňuje všechna očekávání podle zákona o České televizi. A domnívám se, že pokud bychom radu rozšířili o další členy, určitě bychom se dočkali dalších informací a možná právě podkladů pro schválení fungování Rady České televize.

A domnívám se, že pokud máme s něčím skutečně problém, tak je to financování České televize, a to je věc, ke které bychom se měli dostat, kterou řešil i pan kolega Juchelka u svého kulatého stolu a která je věcí, kterou bychom měli řešit primárně, protože se domnívám, že problém rozšíření Rady České televize není problém nejpalčivější, který nás v tuto chvíli trápí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a máme zde další dvě faktické poznámky, pan poslanec Juchelka a paní poslankyně Peštová.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Jenom navážu na paní místopředsedkyni volebního výboru, která tady zmiňovala ty zprávy o činnosti a o hospodaření, a chtěl bych tímto tak trošičku jakoby mimo apelovat na vedení Sněmovny a na organizační výbor, aby zařadil co nejrychleji na projednávání pléna Poslanecké sněmovny zprávy o činnosti a hospodaření jak České televize, tak Českého rozhlasu a tak dále, poněvadž to dlužíme tady těmto institucím, poněvadž jsou tam zprávy tuším už od roku 2017. Jde to samozřejmě na vrub i tomu minulému volebnímu období, ale pojďme to co nejrychleji sfouknout, protože, jak říkala paní místopředsedkyně volebního výboru, tam asi pravděpodobně nebude žádný rozkol k tomu, aby tady tyto zprávy prošly Poslaneckou sněmovnou, a ať už nedlužíme tady těmto institucím to, že pořád mají ve vzduchu neschválené zprávy jak o činnosti, tak o hospodaření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Dalším z přihlášených je paní poslankyně Peštová, poté pan poslanec Lacina. Jsme v režimu faktických poznámek.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se omlouvám, chtěla bych zareagovat na svoji paní předřečnici. Bohužel, protože jste vystoupila poprvé, tak si nepamatuji jméno, takže se omlouvám ještě jednou. Já jsem trošku malinko v šoku z těch superlativ, co všechno Česká televize jako... já jsem to tam nestačila všechno pobrat, jak je to všechno krásné. A nevěřím tomu, že až to doplníte vašimi lidmi, že to bude ještě růžovější. Takže říkám, omlouvám se, asi se kouknu do stenozáznamu, protože jsem to všechno kompletně nepobrala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Teď mi zde zmizel pan poslanec Lacina, čili ještě se ptám, jestli nemá zájem s faktickou... ale s faktickou má zájem vystoupit paní poslankyně Voborská. Máte slovo.

 

Poslankyně Milada Voborská: Děkuji. Moje jméno je Milada Voborská, pro vaši informaci. A já chci říct jenom, že zpravodajství a publicistika je jenom část práce České televize. A pokud máme výhrady k jejich práci, ke zpravodajství, publicistice, máme tu vždycky možnost, jak upozorňovala paní kolegyně Nováková, stížnosti na Radu ČT, a v případě, že vám něco nevyhovuje, je možné si stěžovat a tyto stížnosti řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a máme zde dvě reakce, paní poslankyně Peštová a poté s faktickou přihlášen pan poslanec Kobza.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo. Já jsem se omluvila, ale děkuji vám, že jste mi zdůraznila vaše jméno. Já tedy tu vyváženost tam nevidím. A myslím si, že i ty stížnosti, které jdou na Radu České televize, tak nejsou nebo nepadají na úrodné pole, protože Rada České televize moc kompetencí tedy nemá na to, aby toto řešila. Takže říkám, já tam tu nevyváženost vidím, rada je okleštěná, protože nemá kompetence, a teď to ještě doplníte lidmi, kteří budou vaši, nebo respektive kteří budou ti erudovaní oproti těm, co tam jsou nebo nejsou - říkám, o té volbě se tady nebudu zmiňovat. V každém případě já v tom nevidím žádný přínos, protože tak, jak to sleduji, kdo dá nějakou stížnost na Radu České televize, je stejně nevyslyšen, protože rada s tím stejně nic neudělá.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Nyní pan poslanec Kobza s faktickou. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych vaším prostřednictvím také rád zareagoval na paní kolegyni Voborskou, protože k jejím poznámkám o programové skladbě České televize, o tom, jak je to úžasné, tak bych to chtěl jenom potvrdit, že skutečně díky těmto změnám, které v programové skladbě nastaly během posledních pěti let, v osadě, kde žiju, kde se předtím nenarodilo žádné dítě, máme teď pětadvacet dětí do pěti let. A já z toho chápu, že když se na Českou televizi nedá dívat, tak co mají ti lidé po večerech dělat? (Smích.) Takže vidím velký přínos České televize pro populační politiku našeho státu. (Pobavení v sále.) Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP