(15.40 hodin)
(pokračuje Aleš Juchelka)

Když se vrátím zpátky k té malé novele zákona o České televizi, tak samozřejmě, pokud bychom tady zopakovali všechny argumenty, kdy to podezření je samozřejmě kvůli volbě generálního ředitele, kde dneska před několika minutami byla vybrána finálová pětka, která bude bojovat o místo generálního ředitele České televize, tak de facto se nám podařilo díky pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil s panem ministrem Baxou, nějakým způsobem situaci v radě stabilizovat. Máme tam 15 členů, budeme volit nového generálního ředitele ještě postaru, to znamená, ne tím chaotickým způsobem, jakým v zákoně, který nám předkládá Ministerstvo kultury, to bude do budoucna. To znamená, jiný poměr bude, a to poměr většinový, při volbě generálního ředitele, ale při odvolávání generálního ředitele to bude nesmyslně dvě třetiny. Tomu vůbec nerozumím, proto moc prosím ctěnou Sněmovnu, aby vrátila zpátky původní záměr, kde by to měly být dvě třetiny jak u volby, tak u odvolávání generálního ředitele, mým pozměňovacím návrhem, který tam mám s panem poslancem Kolovratníkem, a samozřejmě dalších nesmyslností bych tady mohl nasekat opět několik, udělali jsme to už během třetího čtení na několika mimořádných schůzích Sněmovny.

V tuto chvíli mám samozřejmě několik dotazů na pana generálního ředitele, které souvisí tady s touto malou novelou, potažmo s velkou novelou - to znamená, kdy velká novela zákona o České televizi, která by měla udržitelné financování řešit, bude? Také nám bylo přislíbeno, že jako opozice se budeme na tom podílet, a to bylo přislíbeno tady veřejně, tak se ptám, kdy budeme pozvání na takovéto jednání? A za třetí, jestli by nám už mohl prozradit, když se na té novele tak intenzivně pracuje, s jakými modely financování se do budoucna u veřejnoprávních médií počítá? A protože to souvisí... (K řečnickému pultíku přichází poslanec Kolovratník a hovoří mimo mikrofon.)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Prosím, hovořit na mikrofon.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Promiňte, ne, já jsem řekl generálního ředitele, ale já se ptám pana ministra, pana ministra Baxy, samozřejmě, s jakými modely financování se počítá, jestli už to můžeme nějak předběžně říct, jestli to bude tedy na fakturu za elektřinu, nebo ze státního rozpočtu, nebo navázáno na hrubý domácí produkt, nebo jenom ostrým navýšením koncesionářských poplatků, což by bylo samozřejmě - a to pan ministr ví - velmi krátkozraké, když se nacházíme ve 21. století - tak sám jsem zvědav, jak na tyto otázky odpoví. Jinak samozřejmě jsem rád, že jsme mohli přitlačit vládní koalici k tomu, abychom posunuli tu dobu účinnosti na 1. 10.

Jsem rád, že tady toto vládní koalice akceptovala, takže doufám a přeji všem kandidátům, aby se skutečně účastnili férově tady tohoto klání o volbu generálního ředitele České televize, a doufám, že na Kavčích horách co nejdříve uvidíme ten bílý kouř, protože není nic lepšího než mít stabilní média veřejné služby se stabilním managementem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Dále je tedy přihlášena paní poslankyně Iveta Štefanová a připravit se může pan poslanec Jan Síla. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Iveta Štefanová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se zde také krátce za sebe vyjádřím k předložené novele. Nejprve shrnu nějaké podstatné změny, co nám novela přináší. Jde tedy o navýšení počtu členů Rady České televize z 15 na 18 členů a na 12 členů Rady Českého rozhlasu. Ve vedení rady tedy budou nově zastoupeni členové volení Sněmovnou a nově i Senátem. Novela dále navrhuje ze zákona vypustit konstatování o tom, že Poslanecká sněmovna může radu odvolat, neplní-li rada opakovaně své povinnosti stanovené zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti nebo o hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

V programovém prohlášení vlády se píše, že se zaměří na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je základní podmínka jejich nezávislosti, hospodaření veřejnoprávních médií že se podrobí kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, což posílí jejich transparentnost. Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě kritizuje úroveň hospodaření a neobjektivitu vysílání veřejnoprávních médií. Zastáváme názor, že by se měly zrušit koncesionářské poplatky, Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkové organizace, jejichž hospodaření by mělo podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

Bohužel, v projednávané novele zákona o hospodaření veřejnoprávních médií se nic neřeší. Česká televize přitom za loňský rok hospodařila s rozpočtem více než 7 miliard korun, což je významná částka, její hospodaření nepodléhá vůbec žádné kontrole. Zvýšením počtu členů Rady České televize na 18 a Českého rozhlasu na 12 dojde pouze k navýšení nákladů na odměny těchto nových členů. Vláda se označuje za rozpočtově odpovědnou, přitom činí přesně opačně. Předkládanou novelou zákona o České televizi a Českém rozhlasu se vláda snaží pouze tato veřejnoprávní média ovládnout a s touto novelou já zásadně nesouhlasím. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy další řečník, pan poslanec Jan Síla, a připraví se pan poslanec Karel Sládeček. Prosím.

 

Poslanec Jan Síla: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vládo, dámy a pánové, dovolte, abych se taky vyjádřil k novele zákona o České televizi a Českém rozhlasu, a vzhledem k tomu, že už tady bylo spoustu řečeno, co se týká té vlastní novely, rád bych spíše řekl svůj vlastní názor na celou tuto problematiku.

Fialova vláda ohlásila radikální změny ve veřejnoprávních médiích. Hodlá postupně vymístit dnešní radní Českého rozhlasu a České televize, nepůjde však jen o odstranění jedněch indiferentů a jejich nahrazení jinými stejnými, jen s jinou stranickou plackou, a karavana nepůjde, ale bude kulhat dál. Čím víc z nás Česká televize homogenizuje paušálním zpravodajstvím, prefabrikovanými seriály, filozofií humoru a konzumu a průměrným vzděláním, tím lépe a snadněji nás Fialova vláda bude ovládat.

Tak jako ten, kdo ovládá peněžní toky, ovládá zákony v zemi, tak masy ovládá ten, kdo ovládá média. Toto staré a jednoduché pravidlo bylo údajně vysloveno Nathanem Rothschildem a platí doposud. Jeho otec dvakrát neváhal a nakoupil všechny tehdejší významné zpravodajské agentury - Wolff (?), Reuters a Havas. A přípravy na světovou válku, tak jako na bolševickou revoluci, mohly být započaty bez dalších okolků.

Čím přesnější je znalost politického klimatu v daném systému, tím lépe lze manipulovat veřejné mínění a ovládat politický systém. Je to uzavřený kruh. Disciplíny jako politologie, sociologie, psychologie a další poskytují patřičné nástroje k porozumění dynamiky společnosti a přetavit získané poznatky do politických procesů. V 19. století to trvalo několik měsíců, dneska to trvá pár dnů. (Hluk v sále.) Díky elektronické komunikaci lze vyvolat u veřejnosti patřičnou odezvu téměř okamžitě. To je velmi praktický výdobytek moderní doby, neboť veřejné mínění v liberálních demokraciích... (Řečník se odmlčel.)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Já se omlouvám, ale to je už opravdu... Prosím nalevo dva hovořící, nenuťte mě, abych jmenovala, prosím o ztišení a přenesení hovoru do předsálí. Příště už budu jmenovat. Děkuji.

 

Poslanec Jan Síla: To je velmi praktický výdobytek moderní doby, neboť veřejné mínění v liberálních demokraciích nakonec rozhoduje o agendě politické reprezentace a prostřednictvím pravidelných voleb i konkrétních nositelích politického dění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP