Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Předseda

Ing. Klára Dostálová
Ladislav Okleštěk
Mgr. Robert Stržínek

Místopředseda

Ing. Jana Bačíková, MBA
Ing. Jiří Carbol
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
Mgr. Martina Ochodnická
Ladislav Okleštěk
Mgr. Eliška Olšáková

Podvýbor pro bytovou politiku a výstavbu
Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro e – Government
Podvýbor pro regiony v transformaci
Podvýbor pro veřejnou správu
ISP (příhlásit)