Semináře pro studenty

Seminář pro studenty Pro studenty vyšších ročníků středních a vysokých škol, kteří se zajímají o společenské a politické dění a kteří mají zájem podrobně se seznámit s činností českého Parlamentu, nabízíme možnost uspořádání celodenního vzdělávacího semináře.
Účast na tomto interaktivním semináři, stejně jako podkladové materiály, jsou poskytovány zdarma.

 

Termín: 11. října, 29. listopadu 2023

ČESKÝ PARLAMENT A PARLAMENTARISMUS

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

prezence účastníků

zahájení semináře, projekce filmu „Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna“

Parlament v českém ústavním systému (přednáška s následnou diskusí na téma parlamentarismus, bikameralismus, parlamentní kontrola vlády atd.)

Legislativní proces v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma právní úprava legislativního procesu, kvantitativní analýza legislativního procesu atd.)

Parlament ČR a Evropská unie (přednáška s následnou diskusí na téma participace ČR na rozhodování institucí EU)

Volební a stranicko-politický systém v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma volební systém do obou komor českého Parlamentu, podoba a problémy stranicko-politického sytému atd.)

Zastupitelská demokracie a veřejná správa (přednáška s následnou diskusí na téma zastupitelské demokracie na lokální a regionální úrovni)

Zakončení semináře a návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

Program:

2024: 20. 03. 202417. 04. 202420. 03. 2024
2023: 29. 11. 202311. 10. 202321. 06. 202317. 05. 202305. 04. 2023
2022: 30. 11. 202212. 10. 2022, 15. 6. 2022
2021: 21. 10. 202116. 6. 2021, 5. 5. 2021
2020: 4. 11. 2020, 22. 4. 2020
2019: 27. 11. 2019, 15. 10. 20195. března, 22. května
2018: 5. prosince, 23. května
2017: 5. dubna
2016: 19. října, 16. listopadu, 23. března, 8. června (PDF, 400 KB)

 


Termín: 4. května 2022

Volby, volební právo a volební systémy

Hledání vhodného volebního systému v dějinách české politiky

seminář se uskuteční formou on-line přenosu

Na seminář zveme pedagogy a zájemce o parlamentní problematiku z řad studentů aodborné veřejnosti

V dubnu roku 1861 zasedl v Thunovském paláci český zemský sněm, jehož poslanci získali poprvé mandát nazákladě voleb. Poslanci byli nově reprezentanty občanů, kteří disponovali volebním právem. Hledání vhodnéhovolebního systému představuje od té doby jednu ze základních otázek, která je spojena s existencí parlamentu.V různých historických epochách se proměňoval názor na to, jak široké má být volební právo a jaký způsobvolby nejlépe odráží složení společnosti.Seminář pořádaný Oddělením komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu připomene nejen důležitémilníky v proměnách volebních systémů a představí okolnosti, které vedly ke změně volebních pravidel.Zaměří se rovněž na aktuální diskusi nad podobou volebního systému, tedy na jedno z nejdiskutovanějšíchtémat současné české politiky.

Program semináře


9:00 Od honorací k masám - proměna volebních pravidelv dějinách české politiky

10:00 Problematika volební legislativy v kontextu nálezůÚstavního soudu

11:00 Aktuální diskuse o podobě volebního zákona pro Českourepubliku

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na emailu okv@psp.cz nebo na tel. 257 174 117.

Pozvánka:

2022: 4. 5. 2022
2021: 14. 4. 2021

 

 

 

 

Termín: 04. dubna 2023

Česká republika v Evropské unii

PROGRAM SEMINÁŘE

9:00 - 9:15 prezence účastníků
9:15 - 10:00 Základy evropského integračního procesu - přednáška s následnou diskusí o vývoji evropské integrace, rozšiřování EU a základních institucích EU
10:15 - 11:00 Česká republika a EU - přednáška s diskusí na téma participace České republiky na rozhodování institucí EU
11:15 - 12:00 Aktuální otázky - přednáška s následnou diskusí o migrační politice, Brexitu, volbách do EP a dalších aktuálních tématech evropské politiky

Jednotlivé přednášky jsou lektorsky zajištěny odborníky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Účastníci semináře obdrží po jeho skončení osvědčení o úspěšném absolvování.
Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. Podkladové materiály a drobné občerstvení je zajištěno.

Pozvánka:
2024: 10. 04. 2024
2023: 25. 10. 202304. 04. 2023
2022: 29. 11. 202227. 04. 2022
2021: 30. 11. 2021, 21. 04. 2021
2020: 11. 11. 2020, 15. 4. 2020
2019: 6. 11. 2019

 

Termín: 16. 12. 2020

Volby - svátek demokracie
Historické, právní a politologické aspekty volebního klání nejen v českých zemích

V říjnu letošního roku proběhnou volby do krajských zastupitelstev a Senátu
Parlamentu České republiky. Voličům se budou během kampaně představovat
kandidáti se snahou upoutat pozornost pro svůj program. Následně bude
veřejnost seznamována s výsledky voleb a jejich politickými důsledky.
Seminář určený studentům je příležitostí podívat se na problematiku volebního
klání v širší perspektivě, která zahrne důležité milníky v historii voleb, připomene
nesamozřejmost existence volebního práva a poukáže na důležité právní a
politologické aspekty všech typů voleb, které na území Česka probíhají.

Program semináře
9:15 Prezence
9:30 Demokratizace volebního práva v moderních dějinách
PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut
10:45 Ústavně právní aspekty voleb v České republice
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut
12:00 Otazníky nad aplikací volebních systémů v české politice
Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D., Parlamentní institut
13:00 Prohlídka Poslanecké sněmovny
13:30 Zakončení semináře

Pozvánka:
16. 12. 2020

 

 

Termín: 10. prosince 2019

Role parlamentu v procesu přijímání státního rozpočtu

Schvalování zákona o státním rozpočtu představuje každoročně jednu z vrcholných
politických událostí v zemi. Význam, který je přikládán procesu tvorby a schvalování
této důležité normy, zrcadlí nejen skutečnost, že se jedná o podstatný nástroj
ovlivňování hospodářské politiky státu, ale rovněž výrazný instrument kontroly
exekutivy ze strany parlamentu. Seminář pořádaný v prostorách Poslanecké
sněmovny sleduje problematiku tvorby a schvalování státního rozpočtu v rovině
historické, právní a ekonomické.

Program semináře


9:15 Prezence

9:30 Historický kontext vlivu parlamentu na státní rozpočty

10:00 Legislativní proces na parlamentní úrovni

11:00 Role parlamentu v procesu schvalování rozpočtu, evropský a národní rozpočtový rámec

12:15 Aktuální otázky státního rozpočtu (státní rozpočet na rok 2019, zadlužení, mandatorní výdaje, ...)

13:00 Prohlídka Poslanecké sněmovny

14:00 Zakončení semináře

Pozvánka:
10. 12. 2019

 

 

Termín: 13. listopadu 2018

Parlament a vznik Československa

Seminář pro studenty pořádaný u příležitosti výročí 100 let od založení Československé republiky

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

9:15 Prezence

9:30 Revoluční Národní shromáždění a československý převrat roku 2018
        PhDr. Petr Valenta, Ph.D. Parlamentní institut

10:45 Utváření ústavních dokumentů po vzniku Československa
         JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

12:00 Možnost návštěvy galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny (v případě, že ji umožní harmonogram jednání PS)

12:30 Zakončení semináře a návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

Program:

2018: 13. listopadu 


Termín: 29. května 2018

ČESKÁ REPUBLIKA V ERVROPSKÉ UNII - vzdělávací seminář pro studenta

Seminář pro studenty žurnalistiky a mediálních studí

Program semináře:

9:00- 9:15 prezence účastníků

9:15- 10:00 Základy evropského integračního procesu (přednáška s následnou diskusí o vývoji evropské integrace, rozšiřování EU a základních institucích EU)

10:15 - 11:00 Česká republika a EU (přednáška s diskusí na téma participace České republiky na rozhodování institucí EU)

11:15 - 12:00 Aktuální otázky (přednáska s následnou diskusí o migrační politice, Brexitu a dalších aktuálních tématech evropské politiky)

Jednotlivé přednáška jsou lektorsky zajištěny odborníky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Účastníci semináře obdrží po jeho skončení osvědčení o úspěšném absolvováni.

Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. Podkladové materiály a drobné občerstvení je zajištěno.

Program: 29. května 2018

 

 

 

Termín: 26. dubna 2023

ČESKÝ PARLAMENTARISMUS - TEORIE A PRAXE

Seminář pro studenty žurnalistiky a mediálních studí

Program semináře:

9:00- 9:45 Historický kontext českého parlamentarismu

9:45 - 11:00 Mandát poslance a senátora

11:15 - 12:15 Legislativní proces na parlamentní úrovni

12:30 - 13:30 Pauza na oběd

13:30–14:15 Volební a stranické systémy v České republice 

14:30–14:45 Role národních parlamentů v otázkách zahraniční politiky

14:45–15:15 Parlament a evropská agenda

15:45 – 16:30 Exkurze sídlem Poslanecké sněmovny - návštěva tiskového střediska a novinářské galerie, setkání se zástupci tiskového odboru Kancelář PS

Program:

26. dubna 2018
4. dubna 2018
19. dubna 2017

 

Termín: 25. dubna 2018

ČESKÁ ÚSTAVNÍ TRADICE - Kontinuity a milníky Českého konstitucionalismu

Seminář pořádaný v rámci připomínek stoletého výročí vzniku Československa provede posluchače významnými křižovatkami, které formovaly ústavní a politické systémy v moderní historii českých zemí.

Program semináře

 9:30 – 9:45  prezence účastníků

 09:45 - 10:45  Politické okolnosti proměn české ústavnosti (PhDr. Petr Valenta, Ph.D.)

11:00 – 12:00  Ústavní garance občanských práv v českých zemích (JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.)

 

Program: 25. dubna 2018


 Realizované semináře:

 

Termín: 6. května 2015

TRADICE ČESKÉHO PARLAMENTARISMU

Program semináře

 9:15 – 9:30  prezence účastníků

 9:30 – 10:00  Projekce filmu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

10:00 - 11:15  Zastupitelské sbory v letech 1848-1939 (Petr Valenta – Parlamentní institut)

11:15 – 11:45  přestávka

11:45 – 13:00  Parlament v druhé polovině 20. století (Petr Kolář – Parlamentní institut)

13:00–13:30  návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

 


 

Termín: 21. května 2014

PARLAMENT A VOLBY

9:00–9:15 prezence účastníků

9:30–10:30 Parlamentní volby a volební právo v historické perspektivě

10:30–10:45 Přestávka

10:45 - 11:45 Ústavněprávní aspekty parlamentních voleb

11:45 - 12:00 Přestávka

12:00–13:00 Reformy volebního systému v ČR

13:00–13:30 návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

13:30 zakončení semináře

 


 

  Termíny: 17. prosince 2014

CESTAMI ČESKÉ ÚSTAVNOSTI

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

9:15 – 9:30 prezence účastníků

9:30 – 10:30 Vývoj ústavnosti v moderních českých dějinách (Petr Valenta – Parlamentní institut)

10:30–10:45 přestávka

10:45 – 11:45 Principy českého ústavního práva a aktuální proměny ústavního systému (Petr Kolář – Parlamentní institut)

11.45 – 12:00 přestávka

12:00 – 12:45 Česká ústava v kontextu konstitučních systémů evropské civilizace (Martin Kavěna – Parlamentní institut)

13:00–13:30 návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

13:30 zakončení semináře 

Seminář se koná u příležitosti výročí přijetí Ústavy České republiky Českou národní radou dne 16. prosince 1992.

Pozvánka (DOC, 450 KB)


 Jednotlivé přednášky jsou lektorsky zajištěny předními odborníky z vysokých škol a Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 
ISP (příhlásit)