Výstava o historii parlamentu v Poslanecké sněmovně

VýstavaOddělení komunikace a vzdělávání připravilo výstavu nazvanou:
"Na cestě k modernímu parlamentu"

Dvanáct panelů provede zájemce historií zemských sněmů od počátku českého státu do roku 1918, vývojem parlamentu a jeho úlohou v samostatném Československu a České republice. Pozornost je rovněž věnována stavební historii budov tvořících komplex Poslanecké sněmovny. Jednotlivé texty jsou bohatě doplněny obrázky, mapami, dobovými karikaturami a fotografiemi. Výstava je umístěna v chodbě Informačního střediska Poslanecké sněmovny (Palác Smiřických - Malostranské náměstí 18/6).
Vstup na výstavu je zdarma.

 

Přehled výstavních panelů:

1) Počátky stavovské a parlamentní reprezentace
2) Český zemský sněm do roku 1861
3) Parlament po roce 1848
4) Český zemský sněm po roce 1861
5) Národní shromáždění Československé republiky
6) Parlamentní politická reprezentace v období první republiky
7) Parlament v letech 1945 – 1989
8) Parlament v letech 1989 – 1992
9) Parlament od roku 1992
10) Český parlament a parlamentarismus
11) Historie sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
12) Sídlo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republikyISP (příhlásit)