Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 39 (21. června 2024)
č. 38 (5. června 2024)
č. 37 (24. května 2024)
č. 36 (24. dubna 2024)
č. 35 (27. března 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 38 (5. června 2024)
č. 37 (24. května 2024)

další

Usnesení

č. 216k návrhu termínu a pořadu 40. schůze výboru (21. června 2023)
č. 215k návrhu poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 354) (21. června 2024)
č. 214k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 690) (21. června 2024)
č. 213k vládnímu návrhu zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) (sněmovní tisk 654) (21. června 2024)
č. 212k Výroční zprávě a účetní závěrce Státního fondu kinematografie za rok 2023 (sněmovní tisk 718) (21. června 2024)

další

Semináře

Udržitelnost financování a strategický rozvoj vysokých škol (15. listopadu 2023)
Umělecké vzdělávání – rodinné stříbro české vzdělávací soustavy v kontextu výzev 21. století (14. dubna 2023)
Úloha venkovských škol a jejich budoucnost (13. dubna 2023)
Mentoring ve školství (nové pozice provázejícího a uvádějícího učitele) v kontextu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (7. prosince 2022)
Škola a sport (14. září 2022)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)