Semináře VVVKM

Kulatý stůl - Vzdělávání pedagogických pracovníků (17. května 2022) 
Kulatý stůl - České školství v mapách – prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v ČR (7. září 2022) 
Škola a sport (14. září 2022) 
Mentoring ve školství (nové pozice provázejícího a uvádějícího učitele) v kontextu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (7. prosince 2022) 
Úloha venkovských škol a jejich budoucnost (13. dubna 2023) 
Umělecké vzdělávání – rodinné stříbro české vzdělávací soustavy v kontextu výzev 21. století (14. dubna 2023) 
Udržitelnost financování a strategický rozvoj vysokých škol (15. listopadu 2023) 

Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)