O výboru

Rozdělení agendy výboru - dle gesce členů vedení (předseda a místopředsedové)

Problematika školství - mpř. Zdeněk Kettner, mpř. Pavel Klíma;

Kulturní problematika - mpř. Jan Lacina;

Volnočasové aktivity a problematika mládeže - mpř. Zdeněk Kettner, mpř. Pavel Klíma

Sportovní problematika - mpř. Jan Lacina, mpř. Pavel Klíma

Problematika vysokých škola, vědy a výzkumu - mpř. Karel Rais, předs. Ivo Vondrák
ISP (příhlásit)