Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí VŽP

č. 1 (24. listopadu 2021) 
č. 2 (8. prosince 2021) 
č. 3 (19. ledna 2022) - protiepid.opatření zased.místnost-omez.kapacita 
č. 4 (23. února 2022) 
č. 5 (9. března 2022) 
č. 6 (30. března 2022) 
č. 7 (13. dubna 2022) 
č. 8 (18. a 19. května 2022) 
č. 9 (8. června 2022) 
č. 10 (23. června 2022) 
č. 11 (8. července 2022) 
č. 12 (31. srpna 2022) 
č. 13 (2. listopadu 2022) 
č. 14 (1. února 2023) 
č. 15 (1. března 2023) 
č. 16 (15. března 2023) 
č. 17 (12. dubna 2023) 
č. 18 (24. května 2023) 
č. 19 (20. a 21. června 2023) - Společná schůze VŽP a ZV 
č. 20 (29. června 2023) 

12
ISP (příhlásit)