Usnesení VŽP

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (24. listopadu 2021) 
č. 2k volbě členů volební komise (24. listopadu 2021) 
č. 3k volbě předsedy výboru (24. listopadu 2021) 
č. 4ke stanovení počtu místopředsedů a volbě místopředsedů výboru (24. listopadu 2021) 
č. 5k návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2023-2024 /ST 59/ (8. prosince 2021) 
č. 6ke zřízení podvýborů (8. prosince 2021) 
č. 7k volbě předsedů a členů podvýborů výboru pro životní prostředí (19. ledna 2022) 
č. 8k návrhu na nominaci členů do Rady Státního fondu životního prostředí (19. ledna 2022) 
č. 9k návrhu na nominaci členů do Rady pro odpadové hospodářství (19. ledna 2022) 
č. 10k volbě členů do Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (19. ledna 2022) 
č. 11k nominaci do Pracovní skupiny k problematice využívání kalů z čistíren odpadních vod (19. ledna 2022) 
č. 12k nominaci do Platformy pro monitoring plnění SPŽP 2030 (19. ledna 2022) 
č. 13k nominaci do Rady vlády pro udržitelný rozvoj (19. ledna 2022) 
č. 14k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /ST 43/ (23. února 2022) 
č. 15k návrhu státního rozpočtu na rok 2022 kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí České republiky (23. února 2022) 
č. 16k návrhu státního rozpočtu na rok 2022 kapitoly č. 348 - Český báňský úřad (23. února 2022) 
č. 17k návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2023-2024 /ST 148/ (23. února 2022) 
č. 18k dokumentu EU: Návrh nařízení EP a Rady o přepravě odpadů a o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056, COM(2021) 709 final, 14135/21 (23. února 2022) 
č. 19k výběru z aktů a dokumentů EU určených výborem pro evropské záležitosti výboru pro životní prostředí k projednání (23. února 2022) 
č. 20k dokumentu EU: Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie COM(2021) 570 final, 15260/21 (23. února 2022) 

12345>>
ISP (příhlásit)