Usnesení ZEV

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (24. listopadu 2021) 
č. 2k volbě volební komise (24. listopadu 2021) 
č. 3k volbě předsedy výboru (24. listopadu 2021) 
č. 4ke stanovení počtu místopředsedů výboru (24. listopadu 2021) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (24. listopadu 2021) 
č. 6k termínu a pořadu příští schůze výboru (24. listopadu 2021) 
č. 7k účasti zástupce zemědělského výboru na jednání zemědělských výborů zemí V4 (26. listopadu 2021) 
č. 8ke zřízení podvýborů zemědělského výboru (15. prosince 2021) 
č. 9k volbě předsedů podvýborů (15. prosince 2021) 
č. 10k Informaci o stavu vyjednávání Strategického plánu ke Společné zemědělské politice (18. ledna 2022) 
č. 11k Enormnímu nárůstu cen energií v zemědělství a potravinářství (18. ledna 2022) 
č. 12k potvrzení členů podvýboru zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství (18. ledna 2022) 
č. 13k potvrzení členů podvýboru zemědělského výboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu (18. ledna 2022) 
č. 14k potvrzení členů podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství (18. ledna 2022) 
č. 15k potvrzení členů podvýboru zemědělského výboru pro vodní hospodářství (18. ledna 2022) 
č. 16k potvrzení členů podvýboru zemědělského výboru pro rozvoj venkova (18. ledna 2022) 
č. 17K termínu a pořadu příští schůze výboru (18. ledna 2022) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/, Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (22. února 2022) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona o Státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství vč. dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly a v rámci kapitoly dále společná zemědělská politika - vazba na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu) (22. února 2022) 
č. 20k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2022 (sněmovní tisk 146) (22. února 2022) 

12345>>
ISP (příhlásit)