Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 7upravená pozvánka (19. června 2024)
č. 7 (5. června 2024)

další

Zápisy z jednání

č. 6 (20. září 2023)
č. 5 (12. dubna 2023)

další

Usnesení

č. 5k návrhu na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. a ústavního zákona č. 295/2021 Sb. - tisk 276 (20. září 2023)
č. 4k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. - sněmovní tisk 378 (20. září 2023)
č. 3k návrhu ústavního zákona o celostátním referendu (12. dubna 2023)
č. 2k projednání sněmovního tisku 252 (12. dubna 2023)
č. 1Volba místopředsedů Stálé komise pro Ústavu České republiky (9. března 2022)

další


Navigace sekce Stálá komise pro Ústavu České republikyISP (příhlásit)