O komisi

Je poradním orgánem Poslanecké sněmovny pro projednávání a iniciování změn Ústavy ČR jako základního dokumentu demokratického státu, a pro posuzování zákonodárných iniciativ, které se týkají Ústavy a ústavních zákonů.

Komise má 16 členů a je ustavena podle principu poměrného zastoupení.


Navigace sekce Stálá komise pro Ústavu České republikyISP (příhlásit)