Návrh pořadu 5. schůze

Od 15. 12. 2021 09:00

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

  2. 2.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

  3. 3.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2