Usnesení č. 47 (14. dubna 2022)

Související sněmovní tisky

153 Novela z. o podporovaných zdrojích energie

154 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů

158 Novela z. o dani z přidané hodnoty

162 Novela z. - transplantační zákon

164 Novela z. - horní zákon

165 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

184 Novela z. o dani z přidané hodnoty

194 Doh.mezi ČR a Agentur.pro evrop.glob.nav.sat.systém -dodatek

197 Vl. n. z. o prekurzorech výbušnin

199 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů

200 Sml. o vydávání mezi ČR a Austrálií

201 Novela z. o jednacím řádu Senátu

202 Novela z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

203 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní

204 Novela z. o daních z příjmů

205 Novela z. o spotřebních daních
ISP (příhlásit)