Usnesení č. 73 (25. srpna 2022)

Související sněmovní tisky

268 Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

270 Novela z. o podpoře sportu

272 Novela z. o zemědělství

273 Novela z. o platebním styku

276 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

281 Vl.n.na působ.sil MO v zahr.operacích do r.2024

283 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

284 Novela státního rozpočtu na rok 2022

285 Vl.n.z. o někt. opatř. proti šíření teroristického obsahu

286 Novela z. o pozemních komunikacích

287 Novela z. o právu na digitální služby

288 Novela z. o ochraně zaměstnanců
ISP (příhlásit)