Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marta Nováková

Schůze: 16, 19, 20, 26, 27, 28

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

104. Ústní interpelace
část č. 99 (28. 6. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení
část č. 192 (19. 9. 2018)

169. Ústní interpelace
část č. 257 (20. 9. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

177. Pozice České vlády a ministerstva průmyslu a obchodu k nucenému prodeji ArcelorMittal a.s. Ostrava
část č. 107, části č. 113-115 (25. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 284, část č. 287, část č. 292 (1. 11. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení
část č. 142 (25. 1. 2019)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení
část č. 153, část č. 158 (25. 1. 2019)

140. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
část č. 363 (13. 2. 2019)

230. Ústní interpelace
část č. 115, části č. 130-131 (24. 1. 2019), části č. 276-277 (31. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení
část č. 82 (6. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 121, části č. 124-125 (7. 3. 2019), část č. 269 (14. 3. 2019)

162. Informace vlády o ochraně klimatu
část č. 343 (27. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - druhé čtení  
část č. 78 (17. 4. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP