(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji druhý jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: paní předsedkyně Pekarová Adamová celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Babiš celý jednací den - pracovní důvody, pan poslanec Bělor od 16.15 do 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Bžoch celý jednací den - zahraniční cesta, pan poslanec Dufek celý jednací den - pracovní cesta, pan poslanec Exner Martin celý jednací den - zdravotní důvody, pan poslanec Fiala Radim celý jednací den - zdravotní důvody, paní poslankyně Fialová Eva ze zdravotních důvodů celý jednací den, pan poslanec Fifka Petr z důvodu zahraniční cesty celý jednací den, pan poslanec Fridrich Stanislav celý jednací den ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Hanzlíková Jana celý jednací den z rodinných důvodů, pan poslanec Heller Šimon z pracovních důvodů od 11 hodin do zítřejšího rána, 9 hodin, pan poslanec Igor Hendrych celý jednací den z pracovních důvodů, pan poslanec Kolovratník Martin celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Major Martin od 12 hodin do dnešní půlnoci z pracovních důvodů, pan Okamura Hayato od 12 hodin do 13 a od 14 hodin do 16 - pracovní důvody, paní poslankyně Pokorná Jermanová z důvodu zahraniční cesty se omlouvá na celý jednací den, paní poslankyně Pošarová Marie od 12 hodin do zítřejšího rána 9 hodin bez udání důvodu, paní poslankyně Šebelová Michaela celý jednací den - zahraniční cesta, paní poslankyně Válková Helena od 9 hodin do 10 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vojtko Viktor celý jednací den se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Wenzl Martin (správně Milan) se omlouvá ze zdravotních důvodů na celý jednací den.

Pan ministr Bartoš se omlouvá z důvodu zahraniční cesty na celý jednací den, pan ministr Bek se omlouvá na celý jednací den z pracovních důvodů, paní ministryně Černochová se omlouvá na celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Hubáčková se omlouvá z pracovních důvodů na celý jednací den, pan ministr Kupka se omlouvá od 9 hodin do 11.15 z pracovních důvodů, paní ministryně Langšádlová Helena se omlouvá od 12.30 do 9 ráno z pracovních důvodů, pan Lipavský Jan se omlouvá z pracovních důvodů na celý jednací den, pan ministr Nekula se omlouvá z pracovních důvodů na celý jednací den, pan ministr Síkela se omlouvá rovněž z pracovních důvodů na celý jednací den a nakonec z důvodu zahraniční cesty se omlouvá na celý jednací den ministr financí Zbyněk Stanjura.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body, což je bod 14, důchodové pojištění, druhé čtení; bod 13, poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, také druhé čtení; bod 70, pobyt cizinců, první čtení; bod 28, sdružování v politických stranách a hnutích, první čtení; bod 12, právo na digitální služby, druhé čtení; bod číslo 11, opatření proti šíření teroristického obsahu on-line, druhé čtení, a bod číslo 22, o pedagogických pracovnících, první čtení. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze.

Nyní se ptám, jestli je někdo, kdo se chce přihlásit s návrhem na změnu schváleného pořadu 41. schůze? Neeviduji nikoho, že by měl návrh na změnu pořadu schůze.

Budeme tedy pokračovat schváleným pořadem, tedy pevně zařazenými body. A jako první bod bychom měli projednat

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 301/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociální věcí Marian Jurečka. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já si dovolím ve druhém čtení velmi stručně uvést tuto novelu zákona o důchodovém pojištění, sněmovní tisk 301. Já jsem v prvním čtení popisoval, co je předmětem této legislativní úpravy. Teď jenom stručně podtrhnu to nejpodstatnější. Je to úprava, která se... (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Já vás ještě, pane ministře, přeruším. Prosím kolegyně a kolegy, už jsme začali projednávat bod číslo 14, tak vás prosím, abyste se buď ztišili, nebo jste přenesli své diskuse mimo sál sněmovny, abychom mohli důstojně začít projednávat naše dnešní body. Prosím moc o ztišení jak v pravé části sálu, tak v levé.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Smyslem této úpravy je především řešení takzvaných záchranářských předčasných odchodů. To téma se tady diskutovalo velmi intenzivně. My jsme dopracovali úpravu tak, aby definice možnosti dřívějšího odchodu do důchodu u zdravotnických záchranářů měla jasná pravidla, ta jsou obsažena v tomto návrhu. Kroky jsou učiněny tak, abychom stihli účinnost této novely zákona ještě do konce roku, tedy před 1. 1. 2023, kdy máme potom povinnost začít realizovat tady tuto možnost dřívějšího odchodu. Ta je provázána i se zvýšením vyššího odvodu na pojistném, kterým bychom nevytvářeli další významné zatížení výdajů na takzvaný důchodový účet.

Jsou tady také pozměňující návrhy, které upravují některé další náležitosti v oblasti výchovného, k těm se potom vyjádřím v závěru tohoto bodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 301/1.

A já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec Vít Kaňkovský, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy nám odůvodnil. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro sociální politiku projednal tento návrh zákona na své 18. schůzi dne 5. října 2022 a přijal toto usnesení. Je to usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - je to již zmíněný sněmovní tisk 301. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP