(10.10 hodin)
(pokračuje Aleš Juchelka)

A bohužel říkám, a je mi to strašně moc líto a koukám na to celou dobu, to jde od tady této vládní koalice. Děkuji moc. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Vaše vystoupení vyvolalo řadu faktických poznámek. Nejdříve pan poslanec Berki a následuje pan poslanec Babka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Berki: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovolím si jen pár poznámek na vystoupení pana poslance Juchelky. Za prvé bych ho upozornil, že jsme na řádné schůzi, takže jeho permanentní odkazování na mimořádné schůze v tomto případě neplatí. Řádné schůze se řídí řádnou agendou a řádná agenda pro vládní koalici asi nepřekvapivě je dána vládním prohlášením, takže tady jeho údiv zcela nechápu.

Co se týká konceptu jiného kvora pro volbu a odvolání, tenhle koncept ale už taky známe, zná ho například zákon o vysokých školách, kde rektor veřejné vysoké školy je navrhován, respektive volen, jiným počtem a odvoláván jiným počtem.

A pak nerozumím ještě jednomu jeho rozladění. Jestliže říká, že mu princip rozdělení volby mezi Senát a Poslaneckou sněmovnu nevadí, pak ale moc nechápu, proč mu vadí, že to koordinuje jedna osoba. Na tom opravdu nevidím nic divného.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nyní pan poslanec Babka a následuje pan poslanec Foldyna s faktickou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Babka: Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já bych navázal na úvodní slovo pana ministra a ještě v této chvíli v této debatě, abychom případně měli čas se na to nějakým způsobem připravit, bych se ho rád zeptal na to, co tady zmínil, že tady, jak již víme, jsme prošvihli datum nabytí účinnosti, který byl plánován na 1. 1. 2023. On tedy zmínil, že tedy bude načítat změnu účinnosti tohoto zákona, tak já bych se chtěl zeptat na to, jestli nám může prozradit, jaké datum to bude, abychom nějakým způsobem na to byli schopni reagovat. Děkuju.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Foldyna, následuje paní poslankyně Nováková. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Přeji všem dobrý den. Tak, přátelé, když to tak takhle posloucháme, jak se tady opevňuje ta demokracie, tak jsem si vzpomněl na výrok pana Stanjury, který říkal: Ze Sněmovny odešli komunisté, to je super. Tak komunisti odešli a šrouby se utahujou, jako by tu zůstali. Nebo jsou to noví komunisti?

Podívejte se, tak už tady máme poradce premiéra pro bezpečnost pana Pojarta (správně Pojara). Ten má určitě i prověrku nějakého zahraničního státu pro bezpečnost, to je takový kovaný člověk. Pak tady máme na vnitru KRIT - Krizový intervenční tým (správně Krizový informační tým). Máme cenzora, kterého jsme pojmenovali vládní zmocněnec pro dezinformace, pan Klíma. Máme CTHH - Centrum terorismu a hybridních hrozeb. To je další instituce, která nás chrání před demokracií, aby nám chránila tu naši demokracii, tu naši demokracii. Pamatujete si čl. IV Ústavy České (správně Československé) republiky, že všechna moc je v rukou komunistické strany? Ten článek tam není, ale pomaličku ho začínáme suplovat. Máme TEK - Terorismus, extremismus a kyberkriminalita. To je super. Připravujeme korespondenční hlasování, budou tady volby, jsou volby a pak jsou volby s korespondenčním hlasováním, to je vyšší úroveň toho. Takže komunisti odešli, ale sledujete, jak se ty šrouby utahujou? Ten článek ústavy už jsem zmínil. Takže my teď jsme svědky toho, jak se utahujou šrouby, abychom měli Českou televizi, která samozřejmě vyšlapuje v pořádku v této chvíli, ale co kdyby náhodou... (Předsedající: Váš čas vypršel.) Vypršel mi čas, promiňte. Doufám, že vyprší i vám. Díky. (Smích v sále a potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Samozřejmě že se můžete přihlásit znova, pane poslanče. Paní poslankyně Nováková s faktickou poznámkou. (Hluk v sále.)

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. V první větě navážu na předřečníka - vůbec to nebyla samozřejmě faktická poznámka, ale nechci být, vaším prostřednictvím, jako předřečník, budu velmi krátká. Navazuji na to, o čem mluvil pan poslanec Juchelka. Já ho ujišťuji, že za prvé tedy nejsme vazaly jednoho poslance, jednoho senátora, a za druhé, že oba ty pozměňovací návrhy - ten, který navrhuje pan poslanec Juchelka, a jiný pozměňovací návrh o nuancích mezi volbou generálních ředitelů a odvoláním v tom počtu - oba ty pozměňovací návrhy za mě mají logiku. Ale jak pan poslanec Juchelka, vaším prostřednictvím, ví, já neustále zdůrazňuji na výboru pro mediální záležitosti, že my tam opomíjíme osobnosti těch radních. Vždyť ti radní jsou zvoleni jako osobnosti, které mají svoji kohezi, které jsou integrovanými osobnostmi, které si stojí za tím, co dělají. A souhlasím s tím, že pokud malý počet radních zvolí generálního ředitele, tak že generální ředitel skutečně si musí říct, že jeho mandát není silný. Ale tady zase předpokládám, že radní budou mezi sebou diskutovat a že se budou snažit najít generálního ředitele jak České televize, tak Českého rozhlasu skutečně tak, na kterém by se mohli shodnout. Takže to, že je nějaké kvorum povinné, vůbec neznamená, že nemůže být ten generální ředitel zvolen třeba plným počtem hlasů, ale jinak oba... (Předsedající: Prosím o dodržení času.), ano, děkuji, oba ty pozměňovací návrhy svoji logiku mají. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Prosím o dodržování času všechny, prosím opravdu o dodržování času. Paní poslankyně... Pardon. Teď pan poslanec Juchelka, následuje paní poslankyně Peštová. A prosím všechny o dodržování dvouminutového limitu. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Ano, ano. Budu se snažit. Děkuji moc, paní předsedající. K panu kolegovi, který tady ale už není... Tedy dobrý den. (Smích v sále.)

Vaším prostřednictvím, mimořádná schůze Sněmovny byla u prvního čtení, takže teď se samozřejmě nenacházíme v mimořádné schůzi Sněmovny. Ale vy jste vyvolali mimořádnou schůzi Sněmovny u prvního čtení. Zablokovali jste celý den tady touto novelou uprostřed energetické a inflační krize. Deset a půl hodiny se tady řečnilo i z vaší strany, a doufáme, že se řečnilo dobře, protože se o tom diskutuje, a z toho kvasu diskuse potom můžou vzniknout dobré věci, což ale není případ zákona o České televizi a Českém rozhlase, protože vy o tom diskutujete jenom tady z tohoto pohledu.

U pana poslance Laciny a Smoljaka, vaším prostřednictvím, samozřejmě na tom trvám. Vy budete hlasovat podle toho, jak oni budou říkat.

A co se týče nuancí a osobností u paní poslankyně Novákové, vaším prostřednictvím: nerozumím tomu, kam tím paní poslankyně směřuje, poněvadž já nechci mít v zákoně žádná specifika žádných osobností, které jsou voleny do rady, jenom z toho důvodu, že každý člověk má mít právo se přihlásit do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize, kór když po něm chceme koncesionářské poplatky, a je úplně jedno, jestli to je vysokoškolák, anebo jestli má jenom maturitu, výuční list anebo je bez vzdělání. Každý má právo kontrolovat média veřejné služby. A tím, že vy říkáte, že ho mohou nominovat pouze organizace, které mají desetiletou historii, tak tady toto právo zčásti pošlapáváte. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nyní tedy paní poslankyně Peštová a následuje paní poslankyně Nováková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych taky chtěla navázat na mého předřečníka pana Juchelku nebo pana poslance Juchelku a chtěla bych reagovat na paní poslankyni Novákovou. Já si jí nesmírně vážím, ale v každém případě, když jste tady mluvila o erudici jednotlivých radních, tak proč se tady dostáváme do toho, že tady musíme místo tajně volit aklamací? Když jsou to tak erudovaní lidé, tak přece uznáváme jejich erudici a zaslouží si i tu tajnou volbu. A my tady ze sebe děláme takové šašky, že musíme volit aklamací, protože nejste vy jako koalice schopni se na té erudici shodnout. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP