(10.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Další v pořadí, tedy zatím poslední faktická poznámka, paní poslankyně Nováková. Prosím.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Reaguji na obě dvě faktické poznámky předchozí. Já jsem, pokud vím, nemluvila o erudici a o tom, jaké vzdělání má mít radní. Pan poslanec Juchelka, vaším prostřednictvím, moc dobře ví, že mluvím o morálním profilu, o osobnostní integrovanosti toho člověka, a to může být skutečně takzvaně dělník ze šroubárny nebo univerzitní profesor. To mají být osobnosti a ty organizace, které je tedy navrhují, doba jejich trvání ukazuje určitou solidnost, a že by měly tedy dávat záruku k tomu, že skutečně zvolí osobnost, která nebude kam vítr, tam plášť. A to nesouvisí vůbec s erudicí. Já jsem prosím o erudici nemluvila. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Berki. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Berki: Děkuji. Ke kolegyni Peštové. Vzhledem k tomu, že zákon nestanovuje způsob volby, pak je podle mě legitimní, že si Sněmovna prostě vybere, jakým způsobem volí. To, jestli se vám nějaká volba líbí nebo nelíbí, je druhá věc, ale prosím, neberte Sněmovně právo si vybrat způsob volby.

A k panu poslanci Juchelkovi. Dovolil bych si citovat už současný odst. 2 § 4: "Návrh kandidátů na členy rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení, nikoliv jednotlivci." Takže to, co vy jste říkal, není tak úplně pravda. Prostě už v tuto chvíli tam pořád máme tu organizaci. Není to o tom, že jednotlivá osoba má právo na to zastoupení.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Prosím oslovovat prostřednictvím předsedající.

 

Poslanec Jan Berki: Já jsem nemluvil k němu, já jsem mluvil k celé Sněmovně a jenom jsem reagoval na jeho příspěvek.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Dobře, ale vyznělo to, jako byste mluvil k panu poslanci. Nyní paní poslankyně Peštová, pan Juchelka následuje s faktickou. Takže poprosíme nejdřív paní poslankyni.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo. Ráda zareaguji na svého předřečníka, pana poslance Berkiho. Já bych docela ráda tedy, když máte tu statistiku, tak abyste mi tedy vysvětlil, jak je možné, že sněmovní zvyklostí byla vždycky tajná volba, proč najednou při této pětikoalici docházíme k tomu, že přestává být tajná volba tajnou volbou, asi to je sprosté slovo, a začínáme prostě jet aklamací, abychom si ohlídali to, jak mají tam být ti erudovaní lidé, ti správní lidé, kteří mají správně hlasovat, tak jak mají hlasovat, a mají říkat to, co mají říkat. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan poslanec Juchelka, následuje pan poslanec Berki. Všechno faktické. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Pan poslanec Berki, vaším prostřednictvím, a budu se mu dívat do očí, jako on se dívá mně, když mluvíme na sebe, tak opravdu, vy mě vůbec neposloucháte. Takže za prvé, mimořádná schůze Sněmovny byla u prvního čtení.

Za druhé, já jsem tady také mluvil o organizacích, ale nechci, aby byly organizace sešněrovávány nějakým pravidlem v zákoně, koho mají a nemají nominovat. A jsem moc rád, že jsem si to s paní poslankyní Novákovou v tuto chvíli, vaším prostřednictvím, vyjasnil, že také nic takového se do budoucna neplánuje. To za druhé.

Za třetí, personálie. Myslím si, že k zásadním demokratickým hodnotám patří i nějaká tradice, jak přistupujeme k tomu, jakým způsobem například volíme. Personálie se vždycky volí tajnou volbou. Například předseda výboru se volí tajnou volbou, například paní předsedkyně Poslanecké sněmovny se volila tajnou volbou, například všichni členové různých rad se volí tajnou volbou, a budeme to dneska tedy mít, pane poslanče Berki, prostřednictvím paní předsedající, ve 13.45 v Aktech. Takže to, že vy jste vybočili tady z této demokratické tradice, která tady je 33 let, tím, že jste si změnili tajnou volbu na volbu aklamační, opravdu bych řekl, podezíráme vás z toho, že si potřebujete navzájem, když se vám to dvakrát předtím v tajné volbě nepovedlo, pohlídat ty hlasy a neposlušné poslance takhle pěkně zpeskovat, protože takhle budeme hlídat jeden druhého, kdo a jak hlasoval. To je celé. Vy to moc dobře víte, ale pořád tady vystupujete a nerozumíte tomu, co říkám já. Takže se vám to tady znovu snažím zopakovat. Říkám to s úctou a s tím, že vás velmi respektuji jako svého ctěného kolegu, ale prosím, nezavádějme tady nějaké bych řekl skoro až dezinformace. Když někdo něco říká, tak vy za minutu řeknete, že to bylo jinak, což se týká mě i paní kolegyně Peštové.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nyní je tedy přihlášen pan poslanec Berki s faktickou poznámkou, následuje paní poslankyně Balaštíková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Berki: Prostřednictvím paní předsedající, paní předsedkyně, teď budu mluvit tedy přímo k panu poslanci Juchelkovi. To zas bych řekl, že trošku neposloucháte mě. Respektuji, že máte na některé věci jiný názor, jiný pohled, ale občas to z mého pohledu vydáváte za něco, co je jako koncept, který je někde zanesen. A já se většinou snažím jenom upozornit na to, že ten koncept tak zanesen úplně není, že ta vaše interpretace je skutečně názor, nikoliv něco, co je napsáno. Znovu říkám, to, jestli se vám líbí, nebo nelíbí, že je někdy volba tajná nebo veřejná, na to bezesporu právo máte.

Já jsem - a teď mluvím k paní poslankyni Peštové, vaším prostřednictvím - nemluvil o statistice. Jenom jsem říkal, že zákon neurčuje způsob volby a že je na Sněmovně, aby si ten způsob volby vybrala, a my jako volební komise vám ho navrhujeme. Každý, kdo hlasuje potom pro tu volbu, zároveň vyjadřuje svůj názor na to, jestli v tomto daném konkrétním případě ta volba může být aklamací, nebo má být tajná. To bylo všechno, co jsem zase chtěl sdělit já.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Paní poslankyně Balaštíková s faktickou, následuje pan poslanec Babka. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych chtěla reagovat prostřednictvím vás, paní předsedající, na své předřečníky. Kolegové, i z našich řad, já myslím, že se mýlíte. Oni nechtějí své kolegy vypeskovat, oni se začali svých vlastních kolegů bát! Proto je ta volba tajná, protože možná už někteří z nich se jim bouří a nechtějí v té tajné volbě hlasovat tak, jak si to přejí! Podívejte se na internet. Vždyť si z toho už lidé dělají legraci!

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan poslanec Babka s faktickou, následuje paní poslankyně Peštová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Babka: Paní předsedkyně, děkuju za slovo. Já tedy k poslanci Berkimu, vaším prostřednictvím, který tady zopakoval, že ano, volba může být i veřejná, nicméně to, co my se tady snažíme říct, je to, že vám se dvakrát nepodařilo v tajné volbě dovolit radní do České televize v minulém roce, a proto jste tady pak stoosmičkou zvedli ruku pro to, že budete hlasovat veřejně, a světe div se, potom jste stoosmičkou zvolili všechny nové radní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nyní tedy pan poslanec Juchelka nakonec a následuje pan poslanec Cogan. Nakonec z toho důvodu, že se jedna z přihlášených odhlásila, takže nic proti. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji. Ještě k panu poslanci Berkimu ohledně té tajné volby a volby aklamační, vaším prostřednictvím. Když se vám to dvakrát nepodařilo, tak mi tady odpovězte na otázku, proč jste hlasoval vy osobně pro to, aby byla volba do Rady České televize aklamací? Z jakého důvodu?

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nyní se hlásí pan poslanec Cogan s faktickou nejdříve, pak následuje pan poslanec Berki. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Josef Cogan: Já jenom formálně navážu na tuhle diskusi. Pokud tady kolega říkal, že volba je i veřejná, tak myslím, že by si to měl přečíst, protože základ je veřejná volba, a jenom zákon anebo Sněmovna řekne, pokud je volba tajná. Takže základ je veřejná a v téhle chvíli tajná volba je výjimka. Klidně řeknu, kolega Berki tady vystoupí, já nemám problém hlasovat o všem veřejně. Nemám problém hlasovat o všem veřejně, abych řekl občanům, jak hlasuji, to znamená, za co mám odpovědnost a jakým způsobem jsem rozhodoval a za toto svoje rozhodnutí nést i odpovědnost. Takže za mě třeba osobně jsem připraven o všem hlasovat veřejně.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan poslanec Berki s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Berki: Prostřednictvím paní předsedkyně, odpovím na tuto otázku. Já to mám úplně stejně. Vůbec nemám problém s tím, u každé volby hlasovat aklamací, a v tomto smyslu respektuji vždycky většinový názor klubu před danou volbou. A opravdu nemám problém nést odpovědnost za každou svou volbu tady. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP