(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Přeji všem hezký den. Máme zde několik faktických poznámek. Jako první je přihlášený pan poslanec Juchelka, poté pan poslanec Babka, poté paní poslankyně Adámková.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji, pane předsedající. K panu ministrovi. Já jsem si už myslel, že normálně jako nic tady o Andreji Babišovi nezazní, a zaznělo z vašich úst. Děkuji moc, je to skvělé. Antibabiše se snaží pořád tato vládní koalice nějakým způsobem rozfoukávat a já ji chápu, protože žádný jiný argument nemá.

Takže na začátku vládnutí této vládní pětikoalice tato vláda protiústavně vypnula několik webů a tím zamezila svobodě slova některých občanů, aby je potom zase zpátky po několika měsících uvedla v praxi. Takže toto je ta svoboda slova této vládní pětikoalice. Mezi svátky se dozvíme, že se chystá i nějaký vhled do trestního zákona ohledně dezinformací, že se budou takhle cenzorsky podporovat některá provládní média, že se budou některé neziskovky podporovat 50 miliony, že se vlastně chystá velikánský útok na jeden z pilířů demokracie, svobodu slova, a zase to je ta vládní pětikoalice.

Sám pan ministr tady říkal, že se ten Smoljakův návrh podstatně liší od tohoto návrhu. No ano, protože to byl úplný paskvil, totální sešněrování, absolutní moc a vliv nad tím, jakým způsobem by měla média veřejné služby fungovat. Proto jsem rád, že se alespoň trošičku probudilo demokratické srdíčko tady u pana ministra Baxy a alespoň tady toto totalitářství zmírnil.

A ten narativ? No, pokud ten narativ tedy má být takový, jak říkáte vy, tak se pojďme domluvit, že posuneme účinnost tohoto zákona až po volbě generálního ředitele České televize. Pojďme to udělat od 1. 1. 2024. Proč to neuděláme? Pojďte podpořit tady tento náš pozměňovací návrh. Pojďme do toho!

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji za přesné dodržení času a prosím pana poslance Babku. Následně paní poslankyně Věra Adámková. Stále jsme v režimu faktických poznámek. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady navážu jak na pana ministra, tak na svého předřečníka Aleše Juchelku. Zmíním tedy to, že jsem se přihlásil již do podrobné rozpravy, kde načteme pozměňovací návrh s účinností tohoto zákona od 1. 1. 2024, jelikož stín pochybností tady nad tím zákonem prostě visí, že je to dělané z vaší strany účelově. Ten váš návrh na vyhlášení 15 dní ode dne účinnosti je za nás příliš rychlý a příliš zbrklý. Takže avizuji tedy, že v podrobné rozpravě načtu tento pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Adámkovou.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já mám jenom jednu poznámku k panu ministrovi, kterého si velmi vážím. Chci říct, že oddělení kultury nebo ten úsek, byť se mu říká lehká múza, je velmi obtížné. Je to tvrdá práce. Já bych chtěla, abychom si vážili člověka, který řídí kulturu. Rok je krátká doba, jen tam ponechte delší dobu na rozhodování. Ale co se domnívám, že není hodno ministra kultury, je hovořit tady o panu předsedovi hnutí ANO, když tu není. To za prvé.

Za druhé, říkal jste, že nejste jako ANO. To opravdu nejste. Napište si to červeně, nechte to paspartovat a zarámovat, protože nevím, který jiný subjekt by tady měl tak prověřeného předsedu, jako máme my. Viděli jsme všichni, že se opravdu nic nestalo. Pane ministře, chci si vás velmi vážit, prosím pěkně, je to zbytečné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. S faktickou je přihlášen pan ministr Baxa.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuju za slovo. Jenom krátká reakce jak na vystoupení paní profesorky i pana poslance Babky - paní profesorky Adámkové, aby bylo zjevné, na koho reaguji. Vlastně musím do této debaty vnést politický rozměr, abych vysvětlil rozdíl v pohledu na věc. Nemám vlastně jiné vysvětlení k tomu, proč k tomuto dochází. Pan kolega Babka tady hovoří o stínu pochybnosti, který vzniká. Je to pravděpodobně... co je zdrojem těch pochybností? Co je zdrojem těch pochybností, pane kolego Babko, prostřednictvím pana místopředsedy? No, přece váš mocenský pohled na svět. V tom my se přece zásadně rozlišujeme. Já to neumím vysvětlit jinak. Vy vidíte v tomto návrhu zákona jakousi naši jasnou touhu ovládnout televizi, zvolit svého generálního ředitele. Ale my tady, pane kolego, předkládáme - to říkám panu poslanci Juchelkovi - návrh úplně opačný, kterým ztěžujeme volbu generálního ředitele. Já nemám... já vlastně hledám tady vysvětlení vašeho pohledu na věc. Nerozumím tomu, proč, když my si chceme ztížit vliv na volbu generálního ředitele, vliv na veřejnoprávní média, proč vy vlastně vidíte ten svět jinak. Nenapadá mě vlastně nic jiného než určitý mocenský pohled, který se uplatňuje u politického hnutí, jehož vy jste členy a za nějž jste sem byli zvoleni. Nemám pro to jiný argument.

Nechci vnášet jaksi z principu - k tomu bude určitě mimořádná schůze a tak dále, kde se střetneme úplně zásadně politicky o pohledu na směřování naší země - ale já se tady opravdu pokouším poctivě hledat zdroje toho, jaký je rozdíl mezi vámi a námi v pohledu na tu věc. Prostě nemohu přistoupit na svět, ve kterém vy žijete, kde má mít politická garnitura vliv na veřejnoprávní média. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Máme tři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Juchelka, poté se připraví pan poslanec Babka a poté pan poslanec Králíček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji. Panu ministrovi docházejí argumenty, věcné argumenty mu docházejí, proto tady mluví o mocenských vlivech, o Antibabišovi a o všech těchto záležitostech, protože už prostě jednoduše ty argumenty na obhajobu tohoto zákona nemá a já se mu vlastně ani nedivím.

Takže pokud mluvíme o tom mocenském principu. To znamená, že od roku 1991, kdy tady máme návrh zákona o České televizi, doteď to bylo všechno špatně? Návrh, který tady máme 33 let na volbu do rad, na volbu generálních ředitelů, na zodpovědnosti veškerých radních, byl špatně, byl mocenský? Protože já si myslím, že za minulé vládní koalice, kdy vládla vláda Andreje Babiše, jsme nezměnili ani čárku v rámci novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Pořád jedeme podle toho zákona, který tady vznikl po sametové revoluci 1989, a to z per prvních poslanců svobodné Poslanecké sněmovny. To až vy teď naopak mocensky chcete uchopit Českou televizi a Český rozhlas, proto to takhle zbrkle měníte.

Proto říkám, pojďme se domluvit na 1. 1. 2024. Proč se nemůžeme takhle domluvit? Proč to tak strašně moc spěchá? No, já vám odpovím: protože si potřebujete navolit generálního ředitele České televize. To je přece očividné, jasné. To je zadání pro vás, pane ministře kultury. Toto je ta odpověď, faktická, normální, reálná, ne ta mocenská, vlivová, tak jak vy se to tady snažíte nějakým způsobem rozdmýchat jinou argumentací. Toto je ten fakt. Vy chcete ovládnout média veřejné služby, vy chcete ovládnout soukromá média přes vládního zmocněnce pro média. Nejinak tomu je, i kdybyste tady tisíckrát mluvil o vlivu a o mocenství, které minulá vláda prostě neměla, protože nezměnila ani čárku v tom zákoně. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Poprosím pana poslance Babku.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo. Pane ministře, prosím - a já už to tady opakuji několikrát - vy přece nemůžete tvrdit, že ztěžujete volbu generálního ředitele, že ji ztěžujete ve chvíli, kdy v současné době se musí dohodnout těch chytrých deset z patnácti osobností, které jsou v té radě, na jednom jméně, aby byl zvolen generální ředitel. Přece vy nemůžete tvrdit, že tu volbu ztěžujete, když tam tři nové radní přidáte - tedy bude osmnáct těch chytrých hlav - ale dáváte pryč z toho zákona ty dvě třetiny, to znamená, že tam necháváte kvorum pro volbu ředitele těch deset. Přece nemůžete tvrdit, že tu volbu ztěžujete, když tam přidáváte nové tři lidi, a zároveň odstraňujete podmínku volby dvou třetin radních. To přece nedává smysl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP