(10.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan poslanec Juchelka s faktickou. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. To je samozřejmě skvělé, ale potom tady, pokud jste tedy takhle zodpovědní, tak byste mohli respektovat i ostatní, kteří chtějí tajnou volbu a třeba to nechtějí říkat, a vy si klidně na Facebooku nebo na Twitteru ohlaste veřejnosti, koho jste volili, ale nemusíte do toho tahat další poslance s tím, aby ty personálie, které moc dobře víte, že se volí tajnou volbou, protože jsou velmi citlivé, třeba zveřejňovat nechtějí, protože možná mají jiný názor než pan poslanec Berki a než pan poslanec Cogan, vaším prostřednictvím, a nechtějí být vámi, páni poslanci, kontrolováni.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nyní se tedy vracíme do rozpravy. S přednostním právem je přihlášen pan ministr Baxa.

Ještě jedno oznámení - paní poslankyně Oborná hlasuje s náhradní kartou číslo 35.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuju za slovo, paní předsedkyně. Já si dovolím nejprve vás seznámit s velmi jednoduchým pozměňovacím návrhem, který jako poslanec navrhnu k tomuto návrhu zákona. Jedná se o pozměňovací návrh, kdy tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení, to znamená, původní termín 1. ledna 2023, který už samozřejmě není zvládnutelný, se nahrazuje tímto novým termínem účinnosti.

Já si dovolím teď jenom krátce reagovat na několik bodů, které tady zazněly v diskusi. Chtěl bych předně ujistit kolegyně poslankyně a kolegy poslance o tom, že se jedná o vládní návrh zákona. Ctěný pan kolega Berki tady zmínil cosi o nějaké koordinaci, která tady probíhá, ale tady žádná koordinace jakýmkoliv jiným poslancem nebo senátorem neprobíhá. Já to, pane poslanče prostřednictvím paní předsedkyně, nemyslím nijak špatně, jen to prostě uvádím na pravou míru. Pan senátor Smoljak samozřejmě v této legislativě sehrává významnou roli, protože on byl tím, kdo ještě v minulém volebním období s iniciativou zapojení Senátu do volby mediálních rad přišel, nicméně kdo tuto problematiku sledují, původní představy pana senátora Smoljaka se velice významně liší od znění vládního návrhu zákona, ale je jednoznačně zapotřebí říci, že pan senátor Smoljak je důležitým aktérem v této věci, ale nikoliv žádným koordinátorem. Jedná se o vládní návrh zákona, který byl připraven na půdě mého ministerstva, ale samozřejmě v živé debatě s kolegy, kteří se v rámci jednotlivých politických stran tímto tématem zabývají. Takže se jedná o standardní vládní návrh zákona, který schválila vláda České republiky, a je takto předložen do Poslanecké sněmovny. A tady probíhá standardní projednávání.

Bezpochyby, pokud Sněmovna tento návrh zákona schválí, pak v Senátu bude při projednávání tohoto zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou sehrávat důležitou roli mediální komise Senátu, jíž předsedá právě pan senátor Smoljak, a určitě bude řada příležitostí se senátory tuto diskusi vést.

Co se týká jednotlivých dílčích pozměňovacích návrhů tak, jak tady zazněly, jak už ve formě jejich předložení, tak v obecných komentářích, považuji za správný princip ten, že se zpřísňují podmínky pro odvolání generálních ředitelů veřejnoprávních médií. To jim poskytuje větší ochranu. Naopak jistá míra řekněme nebo jiné kvorum pro volbu generálního ředitele veřejnoprávních médií zase z druhé strany poskytuje větší flexibilitu pro větší počet kandidátů. Ale určitě potom na jednání garančního výboru se k pozměňovacím návrhům, které tady budou předloženy, poslanci vyjádří a zaujmou k nim nějaké stanovisko.

Co ale považuji za nejdůležitější v tento okamžik, je vlastně vést velmi jednoduchou polemiku, ale polemiku principiální s tím, co zde zmínil pan poslanec Juchelka, částečně i pan poslanec Kolovratník, ohledně principu tohoto návrhu. Ctěný pan kolega pan poslanec Juchelka, a pravděpodobně je to v nějakém slova smyslu, včera se mluvilo o narativu, tak v narativu, který často používá hnutí ANO, takový ten mocenský pohled na řešení záležitostí. Pan kolega Juchelka v tom návrhu jaksi apriorně vidí úsilí vládní koalice o ovládnutí České televize. Nemůže dodat Českého rozhlasu, protože tam funkční období ředitele se rozhodně netýká změny v roce 2023, takže sem vnáší vlastně takový ten mocenský pohled, který je velmi typický pro předsedu hnutí ANO. Prostě všechno chceme ovládat, všude chceme mít své lidi, všechno chceme řídit, od dovozu respirátorů až po globální záležitosti.

Kolegyně a kolegové, tento návrh zákona, s jehož filozofií se samozřejmě ztotožňuji, jedná se o návrh, který připravilo mé ministerstvo, je úplně opačný. Ten narativ, který, pane poslanče Juchelko, prostřednictvím paní předsedkyně, my vnášíme do této diskuse, je principiálně odlišný. Jak už jsem říkal v prvním čtení, je to princip z jiného světa, než je ten svět váš. My si cíleně klademe překážky k tomu, abychom jako vládní koalice i kterákoliv jiná koalice, která tady bude v Poslanecké sněmovně, mohla ovlivňovat volbu generálních ředitelů veřejnoprávních médií. Každému z nás by se líbilo, aby jeho politická strana byla úspěšná v každých volbách, které přicházejí, ale politický cyklus je neúprosný, a tak jako v minulosti, bezpochyby i v budoucnosti se budou měnit vládní většiny v Poslanecké sněmovně i v Senátu a zcela různé vládní většiny budou mít také vliv na legislativu, která se tady přijímá, a tento zákon tomu klade jasnou překážku, protože rozšiřuje okruh lidí, kteří se budou zúčastňovat volby generálních ředitelů tak, že to budou zástupci obou komor Parlamentu v současné době, ti radní budou voleni za různých politických konstelací těmi komorami Parlamentu, prostě překážky oproti současnému stavu jsou mnohem větší - mnohem, mnohem větší. A v tom je ta základní filozofie, v tom je klíčový narativ tohoto zákona. Ztěžujeme politikům to, aby ovlivňovali podobu mediálních rad a jejich prostřednictvím vliv na veřejnoprávní média, konkrétně, jak zmiňuje často pan Juchelka, na volbu generálních ředitelů těchto veřejnoprávních médií. A tak je to správné. To je jeden z principů veřejnoprávních médií, kdy ředitel během svého mandátu má mít maximální autonomii v tom, jakou práci vykonává, a pokud projde úspěšně volbou, tak se na ní musí shodnout mnohem pestřejší názorové uskupení, než je tomu v současné době.

To souvisí samozřejmě i s rozšířením počtu členů v tomto případě Rady České televize, která je institucí v porovnání s Českým rozhlasem nikoli významnější - to nechci takto klást, každé toto veřejnoprávní médium má svou roli, svůj význam - ale hospodaří s mnohem větším rozpočtem, má mnohem větší dosah v tomto slova smyslu, a tedy i Rada České televize tomu má odpovídat.

Já vlastně chápu, proč pan kolega Juchelka, a nejen on sám, mluví o tom, že podpoří návrh na zamítnutí tohoto zákona, který tady přednesl pan předseda poslaneckého klubu SPD, protože je to návrh, který je opravdu principiálně odlišný. Vy si přejete zachování současného stavu, my, vládní koalice, předpokládáme (předkládáme?) návrh a podporujeme návrh, který ztěžuje vliv politiků na veřejnoprávní média. Já v tomto ohledu hluboce nesouhlasím s tím, jaký vy zastáváte pohled na tuto věc, a proto samozřejmě budu říkat, že máme pro tento návrh zákona hlasovat, budu přesvědčovat poslance, a projde-li tento návrh Poslaneckou sněmovnou i senátory, aby jej podpořili, a vždycky budu říkat tento argument - my jsme tady od toho, abychom si sami sobě kladli překážky pro ovlivňování volby generálních ředitelů obou veřejnoprávních médií, ale i veřejnoprávních médií jako takových.

Nicméně co se týká těch záležitostí nechci říct dílčích, ale co se týká vlastní materie toho zákona, k obsahu pozměňovacích návrhů jsme připraveni debatu vést, stejně tak jako k velké novele mediálních zákonů. To téma si to zaslouží. Pan kolega Juchelka patří mezi experty v této oblasti, pan kolega Kolovratník taktéž, takže k tomu jsem připraven. Ale nejsme připraveni ustoupit v principiálním sporu fakticky mezi hnutím ANO a vládní koalicí o tom, jaké překážky mají být kladeny pro vykonávání činnosti veřejnoprávních médií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP