(11.10 hodin)
(pokračuje Karla Maříková)

Dámy a pánové, pokud tuto novelu zákona dovolíme zpolitizováním veřejných médií, opravdová demokracie a svoboda slova, ne ta pseudodemokracie, co tady prosazuje vládnoucí pětikoalice, se přemění v nesvobodu slova a totalitu, kde budou neziskové organizace a současná politická garnitura rozhodovat o tom, kdo bude moci v České televizi a v Českém rozhlasu vystupovat a co divák a posluchač bude moci slyšet a vidět, aniž by se diváků a posluchačů někdo zeptal, i přesto, že právě oni jsou plátci a konzumenti této veřejné služby. Kdo jiný by měl mít větší právo vyjádřit se ke složení vedení Rady České televize a Českého rozhlasu než právě oni? Ale jejich názor nikoho nezajímá.

Touto navrhovanou novelou je evidentní, že Česká televize a Český rozhlas má sloužit k ovlivňování veřejného mínění, a nikoliv k rozšiřování jejich názorů a vytváření prostoru k jejich svobodnému názoru. Toto médium bude mít za úkol razit jen jeden názorový proud, a to ten, co dovolí současná vládní koalice a neziskové organizace. Vytratí se diskuse o různých názorech na věci veřejné, které je nedílnou součástí a prvkem demokracie. Pokud divák, posluchač platí koncesionářské poplatky, má právo na objektivní názor, a ne jen ten jeden správný, co razí současná vládní koalice podle vzoru soudruhů: Kdo není s námi, je proti nám! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, paní poslankyně. Žádná... nakonec je zde jedna faktická poznámka od paní poslankyně Novákové.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Chtěla bych vaším prostřednictvím reagovat na vystoupení paní poslankyně předchozí. V jedné věci s ní tedy vůbec nesouhlasím, a to je, že ona dává najevo, že neuznává dvoukomorový systém Parlamentu. Já mám odlišný názor, ale na to máme právo. V jedné věci s ní naprosto souhlasím, a to se domnívám, že skutečně některá média negativně ovlivnila volbu prezidenta republiky, protože skutečně v nějaké fázi rozdělila favority na ty, kteří mají šanci a kteří nemají. To nebyla dobrá ukázka demokracie, a také kdyby věděla, jak pracuji ve výboru pro mediální záležitosti, paní poslankyně, tak by věděla, že neustále upozorňuji na to, že by měly být správným způsobem vyřizovány stížnosti. A právě proto, že i já jsem v některých věcech velmi, velmi kritická, se domnívám, že navýšení členů rad je pozitivní, a to navýšení i členů rad volených Senátem. To není úplná kopie Poslanecké sněmovny. Znáte senátory, víte, že oni se cítí jinak. Oni mají pocit, mnohem větší pocit, že mají osobní mandát. To znamená, jejich sebevědomí je výrazné. A proto se domnívám, že tahle novela skutečně může přinést i do korektnosti médií, teď nemyslím ve špatném slova smyslu, skutečně do toho, aby média plnila službu, kterou, a jistě se shodujeme, jakou mají plnit, prostřednictvím pana předsedajícího, v tom se jistě shodujeme, tak se domnívám, že právě tahle novela k tomu může přispět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a máme zde další faktickou, paní poslankyně Berenika Peštová.

Než paní poslankyně dorazí, přečtu jednu omluvu: pan poslanec Lukáš Vlček od 15.30 do 9 hodin z pracovních důvodů.

Máte slovo.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Já bych chtěla zareagovat na paní poslankyni Novákovou. Možná že to je právě ta chyba, že si páni senátoři myslí, že jsou něco víc než páni poslanci, protože když se potom podíváte na ty volby a když zjistíte, že takový senátor se dostane do toho senátu nějakými 2 000 nebo 3 000 hlasy, tak ono to není zas taková velká hitparáda na to, aby si myslel, jaká je to osobnost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Vidím další zájem o faktickou poznámku. Paní poslankyně Nováková.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji. Já prostřednictvím pana předsedajícího pozvu ráda paní kolegyni poslankyni na kávu, abychom si vyjasnily, my si nerozumíme v jedné věci - když já mluvím odpovědnosti, o nějaké osobnosti, která je skutečně hodnotově orientovaná, tak to vůbec není žádné sociální hodnocení ani žádné vzdělanostní. Já pořád si připadám, jako že vypadám jako nějaký elitář, ale vůbec nejsem. Prostřednictvím pana předsedajícího, budu ráda, když si to budeme moci vyjasnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, paní poslankyně. Žádná další faktická zde není, takže v tuto chvíli bych poprosil pana poslance Hrnčíře, který je řádně přihlášen. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já se v krátkosti vyjádřil k navrhované vládní novele zákona o České televizi a Českém rozhlasu. Já myslím, že je načase, aby se Česká televize od základu změnila, ať už její financování, tvorba zpravodajství, způsob vedení, vše je potřeba změnit. Nicméně žádná z tak potřebných úprav v této vládní novele bohužel není. Ovšem z toho, co tato novela vlastně obsahuje, je mi docela nevolno. Totiž jedná se o zásadní změnu způsobu volby kontrolních rad České televize, Českého rozhlasu. Vládní koalice chce úpravu, dle níž tedy v budoucnu bude volit třetinu členů těchto rad Senát. Doposud to dělala pouze Poslanecká sněmovna. Jen bych chtěl připomenout, že Rada České televize má dohlížet na konání České televize, a je teda potřeba, aby v ní byly osobnosti reprezentující co nejširší část veřejnosti. Optimálně by pak rada měla být politicky neutrální.

V přímém rozporu s tímto požadavkem je právě navrhovaná novela a je jen dalším krokem k úplnému politickému ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládnoucí koalicí, neboť zatímco Poslanecká sněmovna rozložením politických sil v podstatě reprezentuje vůli občanů, Senát v tomto nemá žádnou legitimitu. Jednotliví senátoři jsou zpravidla volení přibližně 10 % voličů a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti. Navíc je nad slunce jasné, že i navrhované zvýšení počtu členů Rady České televize má jediný cíl, a to další tři placená místa pro loajální kandidáty vládní koalice, aby si tak zajistila kontrolu nad volbou generálního ředitele České televize, která proběhne na jaře letošního roku. Navrhovaná novela tak povede k dalšímu odklonu od demokracie směrem k politické diktatuře vládnoucí koalice a s tím já nemohu souhlasit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče. Faktická není žádná, tak dalším z řádně přihlášených je pan poslanec Hrnčíř. Pardon, já jsem si ho nevygumoval, samozřejmě pan poslanec Zlínský. Myslím na vás, ale současně ještě něco dopisuji.

 

Poslanec Vladimír Zlínský: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo... tedy předsedající, omlouvám se.

Vážené dámy a pánové, já už jsem k tomuto tématu vystupoval v prvním čtení. Měl jsem tady celkem takový sáhodlouhý projev ohledně toho, jakým způsobem se ovládá veřejné mínění, jakým způsobem se dosahuje nějaké mediální manipulace. Já se k tomu opět vrátím, použiji k tomu současnou situaci těsně před prezidentskými volbami a zmíním tady i debaty v jednotlivých televizích, jak v České televizi, tak na Primě, jak to zapadá do schématu, které jsem tady zmínil. Dále tady zmíním to, že i v době internetu a digitálních technologií a sociálních sítí je televize jako médium nesmírně důležitá, protože toto médium má ve svém domově každý občan naší republiky a používá ho jako jakousi formu zábavy a relaxace, takže je to pak ideální způsob, jakým způsobem promluvit k většině populace. A ještě je to kombinováno tím, že nějaká ta komplexnost, vnímání mluveného slova a obrazu, působí na člověka daleko více než pouze mluvené slovo nebo text. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP