(12.50 hodin)
(pokračuje Karel Haas)

Čtvrtý fakt - zase přesně odcituju, abyste si to mohli dohledat, zmiňoval jsem to už v říjnu při zahájení prvního čtení. Při projednávání tohoto pozměňovacího návrhu Sněmovna disponovala negativním stanoviskem ÚOHS, je pod číslem jednacím 12545/2021/440/LSl, ze kterého vyplývá protiprávnost stavu, který pozměňovací návrh bohužel do České republiky přinesl.

Co se týká argumentů, které tady padají, ať už ze strany kolegy Janulíka, nebo kolegyně Adámkové, opět prostřednictvím paní předsedající, o dluzích - většinou tady nejsou žádná čísla, žádná fakta o dluzích, které systém komerčního nebo tržního a konkurenčního zdravotního pojištění cizinců přinesl. Já jsem zmiňoval a jsem schopen - tentokrát jsem si je vzal s sebou, takže pokud někdo budete chtít nahlédnout, mám data vyžádaná od pěti fakultních nemocnic, od pěti největších fakultních nemocnic v České republice - pouze 1,2 % pohledávek v sumě za všechny největší fakultní nemocnice bylo za péči o cizince, kteří byli pojištěni, to znamená, že dlužníky byly některé z komerčních pojišťoven, protože probíhala nějaká diskuse mezi zdravotnickým zařízením a tou danou komerční pojišťovnou o likvidaci té pojistné události ze zdravotního pojištění cizinců, 98,8 % pohledávek fakultních nemocnic směřovalo za nepojištěnými cizinci. (Velký hluk v sále.) Ta data mám tady k nahlédnutí, pokud byste měl někdo o ně zájem. A ta data, to jsem tady minule nezmiňoval, jsem si dohledal, protože tato data sleduje i ÚZIS. A chápu, že zdravotní péči neposkytují jenom fakultní nemocnice, ale i jiní poskytovatelé zdravotních služeb. ÚZIS sleduje tato data za všechny typy poskytovatelů, takže v oficiální správě ÚZISu za rok 2020, to znamená, za poslední celý rok trvání normální tržní konkurenční situace v oblasti zdravotního pojištění cizinců, představovaly nezaplacené pohledávky za cizinci pouze 6,1 % z celkových nákladů za zdravotní péči cizinců, pouze 6,1 %, a zahrnovalo to jak pojištěné, tak nepojištěné cizince. To znamená, vykreslování toho stavu jako jakési tragédie a neplacení nákladů za zdravotní péči cizinců naprosto neodpovídá faktům ani doložitelným z fakultních nemocnic ani doložitelným z ÚZISu.

Třetí poznámka od konce z těch poznámek mých, a to mně bylo nejvíc líto vůči kolegům napříč politickým spektrem, bylo v zásadě nepokryté vyhrožování kolegy Janulíka při tom říjnovém projednání odpovědností poslanců, kteří jsou členy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, jejich odpovědností za újmu. Já mám k dispozici písemné stanovisko pana profesora Jana Wintra z Právnické fakulty Univerzity Karlovy z 25. října 2022, opět nabízím k nahlédnutí, a odcituju z toho stanoviska pouze jednu jedinou větu. Byl to dotaz na pana profesora Wintra přesně k průběhu projednávání tohoto bodu ve Sněmovně dne 12. října...

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já se omlouvám, pane poslanče. Já bych si dovolila požádat o klid v jednací síni! Pan poslanec vás musí překřikovat. Děkuji.

 

Poslanec Karel Haas: Ocituji pouze jednu jedinou větu z celostránkového stanoviska. Odpověď zní jednoznačně: "Poslanci nenesou žádnou právní odpovědnost za své hlasování v Poslanecké sněmovně." Vyplývá to samozřejmě z čl. 23 a čl. 27 Ústavy České republiky, vyplývá to i z § 3 odst 3 zákona o střetu zájmů.

Předposlední bod: odpor proti senátnímu návrhu, který tady dnes projednáváme, je odporem i proti celé řadě věcných vylepšení, která nepochybně, a to nepopírá ani Haas, systém zdravotního pojištění cizinců nepochybně potřebuje. Těch vylepšení, která zákon přináší, je celá řada. Uvedu příkladně zdvojnásobení povinného minimálního limitu pojistného plnění, zavedení - kolega Janulík, kolegyně Adámková tady několikrát mluvili o kartičkách - no, kartičky jsou asi možná relikt minulé doby - takže zavedení jednotného on-line registru zdravotního pojištění cizinců, přístupného kdykoliv a bezplatně všem poskytovatelům zdravotní péče, přístupného Ministerstvu vnitra, přístupného Policii České republiky, a ejhle, financovaného nikoliv státem, a to nejen z pohledu jeho vývoje, aplikačního vývoje, ale i z pohledu provozování, ale zaplaceného na náklady účastníků tady toho trhu. Takže odpor svým způsobem proti senátnímu návrhu nechápu i z pohledu toho, že kdo je proti tomu senátnímu návrhu, tak opravdu nechce dál vylepšovat, věcně vylepšovat systém zdravotního pojištění cizinců.

A ta poslední zmínka - ona trošku navazuje na ty dluhy, ale je trošku z jiné roviny. Kolega Janulík tady opět 12. října, prostřednictvím paní předsedající, při zahájení prvního čtení tohoto bodu zmiňoval ohromné problémy s proplácením faktur ze strany komerčních pojišťoven v době před zavedení monopolu. Já tady teď použiju data pouze z jednoho roku, ona jsou dohledatelná objektivně z jakéhokoliv předchozího roku. V roce 2020, to byl ten poslední celý rok před zavedením monopolu, zlikvidovaly - tím právním pojmem zlikvidovaly - všechny komerční pojišťovny, včetně pojišťovny VZP, dohromady 53 697 pojistných událostí, za které bylo proplaceno 481 milionů korun za zdravotní péči o cizince. I tady z těch dvou čísel vyplývá, že tvrzení o tom, že systém nefungoval, kolaboval, byl to systém nějakých hochštaplerů, vykuků, jak ten systém vidí kolega Janulík, já mu ten jeho názor nemůžu brát, tak si myslím, že ta tvrdá data, objektivní data vypovídají o opaku.

Závěrem jenom poprosím všechny liberálně uvažující poslance napříč politickým spektrem, třeba poslance, kteří ctí i názory předchozí vlády, proto jsem zmiňoval to projednání pozměňovacího návrhu, kterým byl monopol zaveden v červnu 2021, tak všechny liberálně uvažující poslance napříč politickým spektrem poprosím o podporu dobrého návrhu kolegů senátorů. Děkuji jim za ten návrh a věřím, že ten návrh projde. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku paní poslankyně Adámkové. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Já jenom musím říci, že jako vždycky pan kolega Haas je velmi dobře připraven, jenom vy nerozumíte tomu, co se opravdu v tom terénu děje, pane kolego, přes všechno to, že vaše věci jsou jistě velmi dobře právně zpracované. Ale jděte to říkat sestrám na těch urgentních příjmech, ony budou opravdu šťastné, když jim tam budete jmenovat některé věci z právního. A musím říci, že jsem ráda, že se bavíme o této situaci. Proto tím spíš chceme ten kulatý stůl.

Ještě mám jednu věc, rok 2020. Prosím, pěkně, když vám bude někdo předkládat, tak je to atypický rok, není možné ho brát vážně, protože byla epidemie, necestovalo se tolik, čili musím říci k panu kolegovi Haasovi, kdo vám toto zpracovával, tento rok vám neřekl dobře, protože on byl atypický. Rok 2020 se nebere nikde jako rok, který by byl nějakým způsobem možný pro zdravotní péči, upozorňuji, jinak možná ano, brát jako referenční, protože prostě byla jiná doba. Takže to jenom proto, kdyby vám někdo dával dále rok 2020, tak se prosím ohraďte, protože opravdu ten není směrodatný. Koneckonců i statistikové zdravotnické péče vědí, že není zcela správně s ním cokoliv porovnávat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za dodržení času a z místa mám dvě přihlášky. Paní místopředsedkyně Richterová. Paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Velice děkuji za slovo. Vážení členové a členky vlády, vážené kolegyně a kolegové, chci jenom stručně podpořit, co řekl můj předřečník, kolega Karel Haas, protože jsme tady skutečně v minulém volebním období byli svědky zcela unikátní situace, kdy pan ministr zdravotnictví dal negativní stanovisko a k tomu pozměňovacímu návrhu potom jeho vlastní klub hlasoval opačně, tedy kladně. Já jsem to chtěla vyzdvihnout, je to něco, co je velmi nestandardní, velmi neběžné. A takto veliká změna, jako bylo zavedení monopolu pro cizince, šla tehdy tím poslaneckým pozměňovacím návrhem. Já to jenom chci připomenout, protože tady v těch diskusích to někdy zaznívá jak nějaké druhy výtek a komentářů, tak jenom chci připomenout, že takhle se to tehdy stalo a bylo to v rozporu se stanoviskem vlastního ministra.

Poslední věc, co bych ráda zdůraznila: my jsme jako Piráti tehdy proti tomu vystupovali, nepřišlo nám to tehdy správné řešení a nepřijde nám to správné ani teď, a proto jsme rádi, že tu situaci dnes napravíme. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP