(16.10 hodin)
(pokračuje Karel Sládeček)

Novelou zákona chce pětikoalice Českou televizi zcela ovládnout, Radu České televize a Radu Českého rozhlasu, a ohlídat si tak volbu nového ředitele ČT. To je důvod, proč budu hlasovat proti návrhu. Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji, pane poslanče. Paní poslankyně Pokorná Jermanová není přítomna v sále, takže slovo bude mít pan poslanec Jan Hrnčíř a připravit se může pan poslanec Ondřej Babka. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád ještě vyjádřil k navrhované novele zákona o České televizi a Českém rozhlase. Myslím, že je na čase, aby se Česká televize změnila od základů - ať už její financování, tvorba zpravodajství, způsob vedení, vše je potřeba změnit. Nicméně žádná z tak potřebných úprav v této vládní novele není. Z toho, co tato novela naopak obsahuje, mi je nevolno. Jedná se o naprosto zásadní změnu způsobu volby kontrolních rad České televize i Českého rozhlasu, kdy vládní koalice prosazuje úpravu, dle níž by v budoucnu volil třetinu členů těchto rad Senát, což doposud připadalo pouze Poslanecké sněmovně. Jen by chtěl důrazně připomenout, že Rada České televize má dohlížet na konání České televize, a je tedy potřeba, aby v ní byly osobnosti reprezentující co nejširší část veřejnosti. Optimálně by pak Rada měla být politicky neutrální.

V přímém rozporu s tímto požadavkem je však navrhovaná novela jen dalším krokem k úplnému politickému ovládnutí České televize a Českého rozhlasu vládnoucí koalicí, neboť zatímco Poslanecká sněmovna rozložením politických sil v podstatě reprezentuje poměrným způsobem vůli občanů, Senát v tomto nemá žádnou legitimitu. Jednotliví senátoři jsou voleni přibližně 10 % voličů a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti. Je nad slunce jasné, že i navrhované zvýšení počtu členů Rady České televize má jediný cíl, a to další tři placená místa pro loajální kandidáty vládní koalice, aby si tak zajistila kontrolu nad volbou generálního ředitele České televize, která má proběhnout v červnu. S ohledem na rozložení sil v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize nelze vyloučit, že se na první pokus nepodaří nikoho zvolit, jak vyplývá z nedávného vyjádření předsedy Rady Nováka, který řekl, že České televizi hrozí pat. Zvolit nového ředitele bude obtížné, takže se dá očekávat, že o novém řediteli bude rozhodnuto až ve chvíli, kdy si vládní koalice dovolí své loajální radní. Navrhovaná novela tak povede k dalšímu odklonu od demokracie směrem k politické diktatuře vládnoucí koalice a s tím já nemohu v žádném případě souhlasit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Dále je přihlášen pan poslanec Ondřej Babka, který nyní může přistoupit k pultíku, a poté se připraví pan poslanec Vladimír Zlínský. Poprosím pana poslance, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuju za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, kteří jste v současné době přítomni, já jsem chtěl vystoupit hned po dnešním příspěvku pana ministra, který dnes zahájil naši další debatu o této novele, protože my tu debatu zde ve Sněmovně vedeme již poměrně dlouho. Vládní koalice se tento zákon snaží prosadit již od minulého roku a právě i díky naší snaze a kvůli tomu, co nám mimo jiné na té novele vadí, se zde potkáváme i dnes v relativně pokročilém čase přijímání té novely. Já jsem chtěl reagovat právě na ta slova pana ministra, protože on říkal, že chtěl vyvrátit naše domněnky, ty mé domněnky, a já se domnívám, že naše připomínky byly relevantní, že naše připomínky k tomu, že projednáváme tuto novelu v době, kdy již bylo vyhlášené, kdy je vyhlášené výběrové řízení na generálního ředitele České televize, tak že tyto připomínky byly relevantní, a pan ministr samozřejmě tato slova potvrdil tím, že zde přistoupil na nějakou dohodu ohledně termínu, ale k tomu se ještě dostanu.

Svoji argumentaci opřu o hypotetickou situaci. Dnes, pane ministře, došlo v otevřeném výběrovém řízení k dalšímu posunu, dnes už se to můžete dočíst ve sdělovacích prostředcích, bylo z několika přihlášených kandidátů na generálního ředitele České televize vybráno 5 těchto kandidátů a těchto 5 kandidátů před chvílí, těch pět hlavních kandidátů, kteří se dostanou do užšího výběru, vybíralo těch 15 radních. A to je právě ta hypotetická situace, pane ministře. Představte si, že bychom ten zákon neobstruovali, kdybychom vás neupozorňovali na tyto naše připomínky, a ten zákon by třeba již platil. Senát by již zvolil tři nové radní a dnes by tu pětici vybralo 15 radních, ale nového generálního ředitele by volilo 18 radních podle nových podmínek, které máte v tomto novém zákoně.

To vy jste tady řekl, že jste po zralé úvaze dospěl k tomu, že by bylo fajn, aby tedy účinnost zákona byla až od 1. října, ale to přece já kvituju vaši zralou úvahu a že jste na toto přistoupil, ale přece tato situace, která mohla nastat, kdyby ten zákon platil, přece musíte všichni uznat, že by byla poněkud zvláštní, že by 15 radních vybralo současných 5 nominantů na generálního ředitele, ale nového generálního ředitele by vybíralo radních 18 podle jiných podmínek. To už doufejme nenastane, jestli se dnes pravděpodobně dostaneme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže naše připomínky, které jsme měli právě k termínu účinnosti tohoto zákona, byly naprosto relevantní a týkaly se právě možného ovlivnění volby generálního ředitele. Jde samozřejmě o to, že případně nově zvolený generální ředitel by tím byl samozřejmě poznamenán a mohlo by mu to uškodit.

To znamená, že vy jste tady dnes řekl, že je nějaká dohoda, že účinnost zákona bude od 1. 10. 2023, tedy v té době by již mělo být po prvním nebo druhém kole nebo jakém kole volby generálního ředitele. Já jsem, a záměrně jsem v tomto, ve druhém čtení načetl termín 1. 1. 2024 právě proto, aby nemohlo dojít k ohrožení toho výběrového řízení, a taky proto, že vy jste tam načetl tu 15denní účinnost po vyhlášení.

My s tímto zákonem obecně nesouhlasíme, samozřejmě nepodpoříme ho, ale respektujeme to, že si ho chcete prosadit, samozřejmě vám nikdo tuto možnost neubírá, ale ta účinnost byla jedna z mnoha výtek, které k tomuto zákonu jako hnutí ANO máme. My bychom nikdy nepřišli s návrhem na zvýšení počtu radních z 15 na 18, a to samozřejmě kór v této době, kdy mnoho z nás a mnoho ze státních institucí by mělo se ekonomicky nějakým způsobem uskromnit, a vy zde zvyšujete počet radních v České televizi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP