(16.30 hodin)
(pokračuje Martin Baxa)

Chtěl bych tady připomenout jenom jednu věc, ve vystoupení teď už zde nepřítomného předsedy hnutí SPD Tomia Okamury nebo předsedy poslaneckého klubu SPD pana Fialy zazněly obavy o tom, že tady chceme nějak šířit cenzuru nebo že DPH na noviny dramaticky vede k tomu, že by se měla snižovat nezávislost médií. Jenom chci zdůraznit jednu věc. Pokud se pohybujeme v tomto diskurzu, v této rozpravě, tak přece samostatnost, nezávislost a důsledná ochrana veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, je v této řekl bych velmi turbulentní době klíčovým nástrojem k tomu, jak zachovat nějaké nezávislé informace a míru objektivity, která vychází, a to chci zdůraznit, z nějakých vnitřních postupů a standardů novinářské práce. To tedy mimo jiné také patří určitě do této diskuse, která se bezpochyby odehraje, až se bude zde na půdě Sněmovny projednávat konsolidační balíček.

K jednotlivým dílčím připomínkám, které tady zazněly, připomenu jenom to, že rozdílné kvorum volby a odvolání generálního ředitele je nástrojem pro to, aby kterákoliv mediální rada se nemohla řekl bych relativně snadno zbavit generálního ředitele. Najít dvě třetiny hlasů je rozhodně obtížnější než nadpoloviční většinu. Já si myslím, že je to princip správný. Pan kolega Berki mi tady připomněl, že ve svém vystoupení tady už zmiňoval, že stejným mechanismem jsou voleni rektoři, což nevím a neinspirovali jsme se tímto, a je zajímavé to takto říci. Takže, pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, děkuji za tuto poznámku.

V ostatních argumentech, které tady padaly, ať už to jsou nominující organizace, tak si myslím, že nějaká základní vysvětlení tady už padla. Jsem přesvědčen o tom, že rozšíření počtu členů rady, v tomto případě se bavíme o České televizi, při velikosti této instituce napomůže věci. Samozřejmě to bude stát nějaké peníze, ale myslím si, že to jsou finanční prostředky vynaložené ve prospěch demokracie a veřejnoprávního média. To si myslím, že je správné.

A teď k dotazům pana kolegy Juchelky, co se týká velké novely zákona o České televizi a o Českém rozhlase. My jsme řekl bych mírně zpomalili práci na této takzvané velké novele. Neustala, ta koaliční pracovní skupina se samozřejmě schází, ale upřímně přiznávám, že při do nějaké míry omezených možnostech mého ministerstva jsme preferovali v minulých týdnech dokončení zbrusu nového zákona, návrhu zákona o veřejné kulturní instituci, který zamířil už do mezirezortního připomínkového řízení, a v současné době také velmi intenzivně běží práce nebo dokončovací práce na velké novele audiovizuálního zákona, což jsou dvě klíčové normy. Takže práce neustaly, mírně se zpomalily, a určitě v následujících týdnech bude příležitost se pobavit i se zástupci opozice o principech této velké novely.

Tím, že diskuse zatím běží řekněme uvnitř této pracovní skupiny, nechci specifikovat nějaké konkrétní dílčí závěry. Jenom připomenu, že zvažujeme jak variantu rozšíření okruhů koncesionářů, to už jsem tady zmiňoval, tak v rámci té pracovní skupiny se vede i diskuse o nějakých změnách, myšleno tedy zvýšení koncesionářských poplatků. Chci znovu ujistit nejenom zde poslance věřící ve veřejnoprávní média postavená na koncesionářském principu, že neuvažujeme o principiální transformaci veřejnoprávních médií, jak tady zmiňovala jedna z kolegyň, myslím paní doktorka Štefanová, o variantě transformace na státní příspěvkové organizace. To my v žádném případě nemíníme dělat. Chceme zůstat u varianty veřejnoprávních institucí financovaných koncesionářským systémem. Tak to asi k těm základním dotazům, které padly především od kolegů pánů poslance Babky a Juchelky.

A závěrem jenom dodám, že náš společný návrh na to, aby se účinnost tohoto zákona změnila na 1. října letošního roku, nevnímám ani jako nějaké přiznání - myslím, že to říkal pan kolega Babka nebo pan Juchelka - toho, že se naplnily vaše obavy, vůbec ne. Je to prostě řekl bych užitečná dohoda, kterou konáme v rámci skupiny těch, kteří se této problematice věnujete, a myslím si, že to takhle má být správné, a pomůže-li to přijetí tohoto zákona, který samozřejmě bude dlouhodobě upravovat činnost veřejnoprávních médií, tak to bude jedině ku prospěchu věci. Jsem připraven reagovat ještě na další připomínky a pak si určitě vezmu ještě krátké závěrečné slovo. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. My jsme se vystřídaly při řízení schůze.

Mám tu dvě faktické poznámky, první pan poslanec Juchelka a hned za ním pan předseda Fiala. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já už to vůbec nechci samozřejmě zdržovat, nicméně mockrát děkuji panu ministrovi za veškeré odpovědi, za nějakou naději toho, že i když se ty práce zpomalily, pravděpodobně tady k nám ta velká novela připluje. Všichni tady víme, i včetně pana ministra, že ta malá novela je prostě špatně, je špatně samozřejmě v několika ohledech. Rozumím tomu, že už to dál nechceme tady obstruovat a že kompromis toho, aby ty obavy byly rozptýleny, tady nakonec vznikl, já za něj moc děkuji, ale pokud pan ministr řekne stokrát za sebou slovo objektivita a potom nezávislost a potom demokracie, tak to neznamená, že to tak skutečně v tomto zákoně je a že to takhle vládní koalice myslí, protože to tak jednoduše není. My vidíme na těch činech, že to je naopak.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za dodržení času a nyní je na řadě pan předseda Fiala. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Já bych chtěl ještě, vážené kolegyně, kolegové, něco dodat právě k tomu, co tady říkal pan ministr Baxa, a musím říct, že mě celkem překvapil tím konstruktivním - ne, překvapil, pane ministře - tím konstruktivním přístupem a já bych ještě něco k tomu doporučil, možná, že si z toho něco vezmete. Jsem přesvědčen, že když tady z té televizní rady děláme chlebíčkovou radu, která nebude nic kontrolovat a prostě přijde o některé své pravomoci a podobně, tak že by bylo dobré, kdyby veřejnoprávní média, to znamená Českou televizi a Český rozhlas, kontroloval například Nejvyšší kontrolní úřad, protože to je podle mě nezpochybnitelná autorita ve věci controllingu právně veřejných organizací, a myslím si, že by to tomu slušelo. Tak zkuste do toho svého návrhu na velkou novelu napsat, že by Sněmovna schválila, aby ta kontrola - abychom se nemuseli obávat o nic, protože já jsem přesvědčen o tom, že když tato autorita zkontroluje veřejnoprávní média, aspoň po účetní stránce a po stránce čísel budeme mít jasno, že to je v pořádku, a když někdo řekne, že má vyrovnaný rozpočet, ale přitom rezervní fond, ve kterém byly 3 miliardy, se rozpadl, tak prostě tomu nemůžeme věřit, že to tak skutečně je, že má vyrovnaný rozpočet. Takže zkuste uvažovat o tom a já myslím, že by přestaly všecky diskuse o tom, jak hospodaří Česká televize, že bychom si to přečetli ve výroční zprávě a že by to všem bylo jasné. Jsem přesvědčen, že Nejvyšší kontrolní úřad pro kontrolu veřejnoprávních médií by byla nezpochybnitelná autorita. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji za dodržení času a nyní je přihlášen pan ministr Baxa s faktickou poznámkou. Pane ministře, prosím.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo. Jenom chci potvrdit to, že to je jedním z našich cílů v rámci mediální legislativy. Rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu na veřejnoprávní média je součástí programového prohlášení vlády a tuto novelu ústavy určitě připravit chceme, v tom máme na to jednoznačný názor. Věřím tomu, že to může velmi posílit vnímání role veřejnoprávních médií, a to je také ne úplně nepodstatné - samotná veřejnoprávní média se tomu nijak nebrání, protože tím, že jsou vlastně neustále ostřelována z toho důvodu, že není transparentní hospodaření, tak vidí, že prostřednictvím NKÚ by se přinejmenším tento osten kritiky otupil.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. S faktickou poznámkou už nikoho neeviduji a nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Koten. Pan poslanec ruší a paní poslankyně Pokorná Jermanová se omluvila z důvodu nemoci, takže ji také odmazávám. Nikoho dalšího už do rozpravy neeviduji. Znovu se rozhlížím po sále, zda se ještě někdo nehlásí z místa. Pokud tomu tak... Ano, pan poslanec Juchelka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP