Sněmovní tisk 165
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 7. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: Kraus R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 7. 3. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0165.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 3. 2022. Vláda zaslala stanovisko 8. 4. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 4. 2022 jako tisk 165/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 352/22, PID ALBSCCDBUV7B.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2022 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Hubert Lang a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 12. 10. 2022 na 41. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 11. 1. 2023 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 478).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 165/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 165/3 (doporučuje neschválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 165/4, který byl rozeslán 18. 5. 2023 v 12:07.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 165/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2023 na 70. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 705).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 8. 2023.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2023.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 130 pod číslem 278/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2402Jan Kuchař23658-36575.docx (39 KB) 8. 3. 2023 v 21:29:52
2403Jan Kuchař23659-36576.docx (26 KB) 8. 3. 2023 v 21:29:53
2609Milan Brázdil23865-36986.docx (49 KB) 16. 5. 2023 v 14:38:43
2613Iveta Štefanová23869-36987.docx (47 KB) 16. 5. 2023 v 15:34:49
2614Iveta Štefanová23870-36988.docx (53 KB) 16. 5. 2023 v 15:35:55
2615Tom Philipp23871-36992.docx (42 KB) 16. 5. 2023 v 18:23:15
2617Michaela Šebelová23873-36994.docx (16 KB) 17. 5. 2023 v 09:12:26


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)