Sněmovní tisk 165
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 1. 11. 2021. Návrh zákona rozeslán dne 1. 11. 2021 senátorům jako tisk 166/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 12. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 2. 2022 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 166/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 2. 2022 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 166/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 9. 2. 2022 a přijal usnesení č. 76 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2022 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 166/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 1. 3. 2022 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 166/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 12. 2021 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 354).
  Návrh zařazen na 20. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 10. 2. 2022 odročil (usnesení č. 376).
  Návrh projednán dne 2. 3. 2022 na 21. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 405).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 7. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: Kraus R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 7. 3. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0165.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 3. 2022. Vláda zaslala stanovisko 8. 4. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 4. 2022 jako tisk 165/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 352/22, PID ALBSCCDBUV7B.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2022 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Hubert Lang a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 12. 10. 2022 na 41. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 11. 1. 2023 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 478).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 165/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 165/3 (doporučuje neschválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 165/4, který byl rozeslán 18. 5. 2023 v 12:07.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 165/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2023 na 70. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 705).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 134, dokument 134/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 1. 8. 2023 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 134/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 8. 2023 a přijal usnesení č. 86 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 8. 2023 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 134/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 8. 2023 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 256).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 8. 2023.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2023.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 130 pod číslem 278/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2402Jan Kuchař23658-36575.docx (39 KB) 8. 3. 2023 v 21:29:52
2403Jan Kuchař23659-36576.docx (26 KB) 8. 3. 2023 v 21:29:53
2609Milan Brázdil23865-36986.docx (49 KB) 16. 5. 2023 v 14:38:43
2613Iveta Štefanová23869-36987.docx (47 KB) 16. 5. 2023 v 15:34:49
2614Iveta Štefanová23870-36988.docx (53 KB) 16. 5. 2023 v 15:35:55
2615Tom Philipp23871-36992.docx (42 KB) 16. 5. 2023 v 18:23:15
2617Michaela Šebelová23873-36994.docx (16 KB) 17. 5. 2023 v 09:12:26


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)