Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/006969
Datum: 6. 6. 2017
Věc: Dokumentace k projektu S Karet
ISP (příhlásit)