Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017009683
Datum: 1. 9. 2017
Věc: Poslanecké kluby v PSP - zřízení, hospodaření
ISP (příhlásit)