Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/011263
Datum: 31. 10. 2017
Věc: Sněmovní tisk 965 - novela zákona o České televizi
ISP (příhlásit)