Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/011777
Datum: 28. 11. 2017
Věc: Ratifikační proces dohody o jednotném patentovém soudu
ISP (příhlásit)